3

MĚSTO Bruntál

Nádražní 994/20
Bruntál
792 01 Bruntál 1

Oficiální název: Město Bruntál

IČ: 00295892
DIČ: CZ00295892
Počet zaměstnanců: 200 - 249
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

odeslat poptávku

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Ing. Petr Rys, MBA. - starosta
  • Ing. Hana Šutovská - místostarostka, 1.
  • Bc. Martin Henč - místostarosta, 2.
  • Ing. Zdeňka Svobodová - tajemnice

Provozní doba

úřední hodiny
PO 08:00-11:30 12:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:30 12:00-17:00 hod.
ČT 08:00-11:30 hod.
PÁ Zavřeno

Související firmy

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Bruntál - nám. Míru 64/7, Bruntál  (Pobočka)
MĚSTSKÁ POLICIE Bruntál - nám. Míru 70/1, Bruntál  (Provozovna)

Činnosti firmy

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetDatum zveřejnění
19-525771/01001.4.2013
525771/01001.4.2013
230111021/03001.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Vybudování retenční nádrže fotbalového areálu města Bruntálu
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
5.1a.Zateplení a výměna výplní otvorů ZŚ Okružní v Bruntále
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b.Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Územní studie veřejného prostranství "Pod Baštou" ve městě Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.2.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybudování zasakovacího průlehu s rýhou u parkoviště multifunkčního zařízení Petrin v Bruntále
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozjeď byznys v Bruntále!
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Stavební úpravy - Zateplení bytového domu Květná 1724/44 a 1725/46 v městě Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Protipovodňová opatření města Bruntál
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Informační a komunikační systémy pro město Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení objektu Vodárenská 1830/6 v městě Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Bruntál - Strategie náš cíl
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Denní stacionář v Bruntále
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Dny města Bruntálu - slavíme s polskými přáteli
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 21.7.2015 - Projekt dokončen
Demolice areálu Fügnerova ul. Bruntál
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Areál nemocnice Bruntál - Demolice objektů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Navštivte Bruntál
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 24.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu městského úřadu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.4.2015 - Projekt dokončen
Bruntál cílem polských turistů
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 29.1.2015 - Projekt dokončen
Zavedení sběru biologických odpadů ve městě
Bruntál

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.11.2014 - Projekt dokončen
Pět let česko-polského partnerství
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Přírodní zahrada Mateřské školy Bruntál,
Komenského 7

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace veřejné zeleně na ulici Fügnerova v
Bruntále

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 11.6.2014 - Projekt dokončen
Chce to více pohybu
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 21.3.2014 - Projekt dokončen
Podpora standardizace sociálně právní ochrany
dětí Městského úřadu Bruntál

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.2.2014 - Projekt dokončen
Areál nemocnice Bruntál - demolice kotelny
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora sociální integrace v Bruntále
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2014 - Projekt dokončen
Společně k novým tradicím
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kulturní památky Petrin - centrum
vzdělávání a volného času v Bruntále

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2013 - Projekt dokončen
Dopravní přestupní terminál na ulici Nádražní v
Bruntále

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2013 - Projekt dokončen
Komplexní projekt Bruntál
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.3.2013 - Projekt dokončen
Efektivní systém plánování sociálních služeb ve
městě Bruntál

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.2.2013 - Projekt dokončen
Cesty za společným poznáním
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 4.9.2012 - Projekt dokončen
Oslavy bez hranic - 800 let města Bruntál
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2012 - Projekt dokončen
Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a
kvality přírodovědného a technického vzdělávání
v Bruntále

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.2.2012 - Projekt dokončen
Společnou cestou obnovy kulturně-společenského
dědictví v městských parcích v Bruntále a
Prudniku

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 8.9.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Bruntál
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt dokončen
Projekt energetických úspor základní školy
Bruntál, Jesenická 10

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.10.2010 - Projekt dokončen
Efektivní řízení lidských zdrojů a zavádění
moderních metod řízení na městském úřadu
Bruntál

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt dokončen
Společný svátek hudby a řezbářský plenér
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 2.8.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON centru ORP Bruntál
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj Bruntálu/Opole - příležitosti pro mládež
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 16.2.2010 - Projekt nedokončen
Slavíme společně s městem Opole
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 17.7.2009 - Projekt dokončen
Poznejme se více polští přátelé
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 17.7.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.6.2009 - Projekt dokončen
Regenerace městského parku na ulici Kavalcova v
Bruntále

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2009 - Projekt dokončen
Wellness centrum Bruntál - Rekonstrukce a
přístavba krytého plaveckého bazénu

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.10.2008 - Projekt dokončen
Zpracování územně analytických podkladů pro
správní obvod obce s rozšířenou působností
Bruntál

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2008 - Projekt dokončen
Izolační zeleň na ul. Jesenická, Rýmařovská v Bruntále
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Technika pro JPO města Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zateplení bytového domu ul. Květná, Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Kompostéry pro město Bruntál
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
zobrazit vše 
Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě

MĚSTO Bruntál


Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy.
Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Kontrolní otázka, jako ochrana proti automatickému spamu:

      doplňte číslo, např.: 12

Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Další firmy z oboru

Městské úřady, magistráty

MĚSTO Horní Benešov - Masarykova 32, Horní BenešovwebFotografie u firmy

Původní název města byl Benešov, až v roce 1926 došlo ke změně na Horní Benešov. Historické záznamy se zmiňují o existenci Benešova již v roce 1226 jako o hornické osadě. Stříbrné doly v Benešově patřily k nejstarším v zemi.

MĚSTO Potštát - Zámecká 1, PotštátwebFotografie u firmy

Potštát je historická perla uprostřed věnce zelené přírody, který se po válce stal „pahýlem“, ale postupně znovu ožívá jako domov nové generace. Muzeum ve městě je otevřeno každou středu 13.00-17.00. Expozice prezentuje bohatou a zajímavou historii.

MĚSTO Vidnava - Mírové náměstí 80, VidnavawebFotografie u firmy

Vidnava je městečko ležící v Olomouckém kraji, pod Rychlebskými horami, na hranici s Polskou republikou. První písemná zmínka o Vidnavě pochází z roku 1291. Již tehdy byla Vidnava významným správním centrem oblasti a střediskem řemeslné výroby.

MĚSTO Příbor - náměstí Sigmunda Freuda 19, PříborwebFotografie u firmy

Na mírně zvlněném terénu na obou březích řeky Lubiny se rozkládá Příbor - jedno z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je lemován krásnou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou na nedalekou Štramberskou trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť.

MĚSTO Moravská Třebová - nám. T. G. Masaryka 29/35, Město, Moravská TřebováwebFotografie u firmy

Město Moravská Třebová je městem příležitostí. Oplývá bohatými okolními lesy, které přímo vybízejí k vyjížďce na kole či k procházce, což turistovi zpříjemní třeba i nově vybudované Hřebečské důlní stezky nebo pohled z rozhledny Pastýřka.

Mapa ČR
Mapa kraje

Logo