Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva.

Hledat firmy v obci Merklín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Merklín
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

SKIAREÁL PLEŠIVEC - Pstruží č. 71, Merklín

HOTEL POD LESEM-FILIP JOSEF - Merklín č. 35web

PENSION PSTRUŽÍ - Pstruží č. 27, Merklín

Historie obce Merklín celá historie

Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního jmena Merkem a travnaté planiny. O rozvoj vesnice se zasloužil urozený hrabě Hroznata.

Období rozvoje mnoha německých měst a vesnic byla přerušena husitskými válkami a území bylo postiženo válečnými útrapami. Král Zikmund zabavil mnoho majetků, některé z nich byly navždy ztraceny. Později spadalo hroznětínské území do hrabství Loket a roku 1434 císař Zigmund daroval toto území svému kancléři Kašparu Šlikovi jako dědičnou državu. Panství hrabat Šliků skončilo v roce 1585, kdy panství koupil za 7000 kop Arnošt z Wirspergu od hraběnky Lukrécie Šlikové. V této době spadal Merklín do ostrovského panství. Avšak v roce 1623 se Ostrov zúčastnil povstání protestantských stavů a panství bylo zkonfiskováno a zastaveno knížeti Juliu Heindrichu von Sachsen-Lauenburgovi.

Roku 1639 bylo území vypleněno Švédy, obyvatelé byli mučeni a museli prchat do lesů, kde mnozí zemřeli hladem. Mír nastal až v roce 1648. O sto let později, v průběhu sedmileté války se do Ostrova nastěhovali rakouští husaři. Od Horní Blatné přišlo 30 pruských husarů až do Merklíně, avšak stáhli se zpět bez boje.

V roce 1710 měl Merklín 104 obyvatel a jeden hostinec. V letech 1770 a 1772 vypukl následkem neúrody hrozný hlad a bída. Situace byla natolik zlá, že hrozilo vylidnění.

V roce 1781 bylo dekretem zrušeno nevolnictví zásluhou Josefa II a v roce 1783 byla uzavřena smlouva o zrušení roboty mezi panstvím Ostrova a Merklínem. Rok 1849 přidělil obec Merklín okresnímu hejtmanství v Jáchymově. V roce 1836 bylo v Merklíně 19 domů a žilo zde 119 obyvatel. V roce 1874 byl Merklín obohacen o školu s jednotřídkou. Počet žáků rok od roku stoupal, proto se škola stala roku 1900 trojtřídní s 98 žáky. O dva roky později byla postavena a položena trať místní lokální dráhy Dalovice – Merklín.

Velmi důležité pro Merklín bylo založení továrny na kartoun pod firmou Benedikt a Lövenfeld v roce 1817. V největší době rozkvětu zaměstnávala 400 dělníků a výrobky putovaly do všech panských zemí. V roce 1870 byla továrna prodána Alfredu a Malvině Becherových z Karlových Varů a začal se zde vyrábět porcelán, opět úspěšně vyvážený do celého světa. Nejen továrna na porcelán byla pro Merklín důležitá. V roce 1870 byla založena z části na území Merklína brusírna dřeva a papírna. V průběhu 40 let se z malých začátků rozvinul ve velký průmyslový podnik, známý u nás i v cizině.

V roce 1921 žilo v obci 632 obyvatel a stálo zde 43 domů. 13. ledna 1924 se v Merklíně konal závod v běhu na lyžích. Trasa měřila 34 km a účast na závodě byla velmi hojná. Všichni cizinci, sportovci a rozhodčí byli v Merklíně dokonce bezplatně ubytováni a stravováni, což svědčí o pohostinnosti zdejších lidí.

V Merklíně se udržují tradice - loučení zimy a vítání jara v podobě házení „Morény“ do řeky, pálení čarodějnic včetně stavby májky, oslavy dětského dne - „pohádkový les“ a na závěr roku vánoční zpívání koled pod stromem, kterého se zúčastní téměř celá obec.

V naší obci aktivně působí:

- klub důchodců, který se schází 2x do měsíce a pořádá řadu akcí – výlety, divadlo apod.

- kulturní klub, jehož pěvecký sbor se účastní mnoha akcí v rámci regionu a divadelní soubor, který mimo jiné v letošním roce nastudoval a zahrál parodii na pohádku Mrazík, s názvem „Krušnohorský Mrazík“ který vyvolal u občanů obce tak velký zájem, že se musel šestkrát opakovat

- sbor pro občanské záležitosti, členové navštěvují starší občany obce v den jejich narozenin a předávají jim dárečky. Pořádá jednoročně vítání občánků. Spolupracuje i s jinými kluby

- sbor dobrovolných hasičů

Zároveň je v obci dům s pečovatelskou službou, s devíti byty pro důchodce, kterým Obec Merklín přispívá nejen na služby spojené s užíváním bytu, ale i na stravné z místní školní jídelny.

V obci jsou tyto průmyslové závody:

- Elektroporcelán Merklín

- Papírna G.T.MANDL

- Firma Güschu – vyroba těsnění

- Krušnohorská stavební společnost

Tyto závody zaměstnávají 50% obyvatelstva.

K obci jsou přidružené osady Pstruží, Lípa, Oldříš

V obci je zřízena

- základní škola prvního stupně s tělocvičnou a saunou

- mateřská škola

- zdravotní středisko

- poštovní úřad, který zajišťuje i bankovní služby

Dále je v obci tenisový areál, fotbalové hřiště se zázemím, ski areál, koupaliště. Jsou zde obchody a restaurace. Obec má dále veškeré inženýrské sítě, včetně čističky odpadních vod, vlastní zdroj pitné vody a po celé obci je rozveden plyn. V období posledních 15ti let bylo postaveno 40 rodinných domků, obnoveny malé vodní elektrárny na říčce Bystřice o celkovém výkonu 1,1 MGW. Pro venkovskou turistiku a cykloturistiku je zde zajištěno ubytování v mnoha soukromých penzionech, je zde síť cyklostezek.

V roce 2003 dokončila obec stavbu bytového domu o celkovém počtu 14ti bytových jednotek. V osadě Oldříš je plně funkční rodinná farma. V období posledních 7 let se obci podařilo zajistit finanční prostředky z programu PHARE CBC hlavně na plynofikaci výběžku Krušných hor, kde naše obec byla sdružovatelem obcí. Z tohoto programu jsme obdrželi obnos na obnovu 5ti autobusových zastávek a pro loňský rok na rekonstrukci ČOV a na rekultivaci skládky. Obec má několik zaměstnanců pro udržení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích, dále mnoho občanů využívá i sběrného dvora pro svoz směsného odpadu, nevytváří se tak černé skládky.

Z ministerstva financí jsme v roce 2006 obdrželi dotační prostředek ze státního rozpočtu na akci „stavební úpravy základní školy a školního hřiště“. Tato akce byla zdárně dokončena.

Naše obec je plně soběstačná, je zde nízká nezaměstnanost, má předpoklady se v budoucnu rozvíjet.

OBEC Merklín

Merklín č. 6, 36234, Merklín u Karlových Var

Osoby

  • Ing. Gerát Zdeněk, starosta

Kontakty