Hledat firmy v obci Martinice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Martinice 5 firem

ZEMAS AG, a.s. - Martinice č. 87Fotografie u firmy

GALOB SÁDROKARTONY - Martinice č. 95

SOFT EVOLUTION s.r.o. - Martinice č. 100

COOP Martinice - Martinice č. 92

OBEC Martinice - Martinice č. 52

Historie obce Martinice celá historie

Martinice představovaly po značnou část svých dějin pevnou součást meziříčského panství. Dělily se na Martinice Velké či Horní a Martiničky, jinak řečené Malé Martinice. Větší díl vesnice se ponejprv připomíná již v roce 1344, kdy darovali Anežka, vdova po Tobiáši z Tasova, a její syn Jan kostelu sv. Petra v Tasově roční plat ze vsi Martinic. Martiničky se pak uvádějí roku 1370 jako součást mostišťského statku Buňka z Mostišť. Díl Martinic patřil v roce 1373 pánům z Myslibořic, v listinách vystupují tehdy pod německým pojmenováním Mertendorf. Ve stejném roce prodává svůj podíl na Martinicích také Jan starší z Meziříčí, a to Henslinovi řečenému Purkhardt z Třebíče. V následujícím roce postupuje Purkhardtovi svůj podíl na této vsi také Buzek z Myslibořic. Tím jsou Martinice na určité období od Meziříčí odděleny. Na počátku 15. století však již byly zpět a náležely spolu se svým okolím rodu z Kravař. Martiničky setrvaly jako součást mostišťského panství až do prvních desetiletí 15. století, kdy byly rovněž koupeny Petrem z Kravař a připojeny k meziříčskému dominiu a tedy i k blízkým Martinicím. Obě vsi se však ještě po celé 15. století vyvíjely samostatně. Martinice jsou vedle Martiniček jmenovány v roce 1447, samy Martiničky se naposledy objevují roku 1495, kdy se zde připomíná rychtář.

Martinická rychta představovala ve středověku význačnější usedlost charakteru dvorce. Její vlastník se pohyboval na úrovni nižšího šlechtice, neboť měl právo vkládat majetkové změny do zemských desek. V roce 1447 takto kupuje rychtář Matěj z Martinic les řečený Ochoz mezi Zhoří a Kochánovem od Hedviky z Pohořílek. Poté, co je před koncem 15. století k meziříčskému panství připojena ves Kozlov, dosud náležející žďárskému klášteru, získává tamní dvůr s pustou tvrzí jistý Václav z Martinic. Kozlov byl tehdy připojen k martinické rychtě, která však zaniká již v průběhu druhé poloviny 16. století, poté co byla ze skoupeného dvora Šimona Vídeňského z Českého Ostrova ve Vídni zřízena nová rychta a Martinice spolu s připojenými Martiničkami a Kozlovem k ní přiděleny.

V polovině 17. století nacházíme v Martinicích včetně Martiniček celkem 13 domů. Jejich charakter byl tehdy značně různorodý. Nacházely se zde velké grunty o rozsahu polí 1,5 lánu, stejně jako lánové či půllánové usedlosti. V rámci prvních pokusů vrchnosti o sjednocení poddanské půdy byly jejich pozemky nově rozměřeny, přičemž zanikají největší grunty. V průběhu 18. a 19. století dochází k zahušťování zástavby vesnice výstavbou drobnějších domků, v polovině 18. století stavěných na obecních pozemcích, později na postupně odprodávané panské půdě.

Před koncem 16. století je na pláni mezi Martinicemi a Mostištěmi zřízen vrchnostenský dvůr. Jeho úkolem bylo využití půdy zrušené martinické rychty a ve stejné době zabraného šlechtického dvorce ve Vídni. Obecně uváděný vztah Nových dvorů, jak se objekt již na počátku 17. století nazývá, k někdejšímu dvoru Mrhovu, není dosud spolehlivě vyřešen. Součástí dvora byl také panský ovčín. Až do výstavby velkých barokních dvorů v 18. století patřily Nové dvory k největším hospodářským objektům v rámci meziříčského panství. Svůj původní účel si dvůr udržel až do průběhu 20. století, kdy byl rozprodán.

Demografické údaje