Průvodce okolím Maňovic – naučná stezka s podtitulem "Kdo nezná Maňovice, ať se jde podívat", která byla otevřena 29. srpna 2009. Projekt zpracoval rodák Karel Klozar.

Hledat firmy v obci Maňovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Maňovice
Živé firmy - počet: 2, obec Maňovice

OBEC Maňovice - Maňovice č. 22Fotografie u firmy

PANUŠKA MIROSLAV - Maňovice č. 40

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Maňovice - Maňovice č. 22Fotografie u firmy

PANUŠKA MIROSLAV - Maňovice č. 40

Historie obce Maňovice

V roce 2016 uplyne 650 let od první písemné zmínky o obci Maňovice, jak dokládá listina sepsaná 23. dubna 1366 u pana Buška z Oseka, který vedl spor s proboštem kláštera zderazského a farářem z Velkého Boru o hranice jeho katastru. Na pomoc pro určení hranic si přizvali i maňovického kmeta (Machona) - Macha z Maňovic, který dobře znal toto území. Je zde zmíněn les táhnoucí se od cesty maňovické k cestě kvášňovické. Z toho lze usoudit, že vesnice zde existovala nejméně o padesát až o sto let dříve. V některých starých pramenech je uvedeno, že obec mohla být pojmenována podle rytíře z rodu Maň – V některých pramenech a zápisech, které jsem dohledal, se uvádí zápisy ve starolatině, jako Marsson Manyon a v jiných zase Marzicon Man (čteno jako Mařík Maň nebo Maňovák), který podle zápisů ve Starém místopisu pražském, (autor Václav Vladivoj Tomek), vlastnil v Praze, mimo jiné i dům čp. 644 ve Štěpánské ulici a k tomuto domu patřila také vesnička pojmenovaná po svém majiteli, tedy Maňovice. Podle tehdejších zvyklostí a způsobu života, pravděpodobně vedl majitel – rytíř Maňovák v Praze finančně náročný život a dostal se do nesnází a byl nucen uprodat část svého majetku, aby získal prostředky na udržení domu v Praze. Mohlo k tomu dojít i tak, že byl oloupen na inspekční cestě do své vesničky, ale to už se asi nedozvíme. Ze soudních zápisů jsem se dočetl, že v roce 1386 vesničku a snad i dům čp. 644, koupil Slávek od Maříka Maňe – Maňováka, rytíře a dům byl Slávkovi připsán v roce 1394. Proč až v roce 1394, když ho koupil už v roce 1386? Pravděpodobně až po splacení celé částky ve splátkách. Bližší údaje nejsou zapsány. Není blíže popsán ani kupující Slávek. Bylo to jeho jméno či příjmení? V roce 1394 kupuje vesničku od Slávka, Zdeněk z Oslec, v nějakém Slávkovo obchodu v ulici Nad Jámou (dnes ulice V Jámě v Praze). Zdeněk z Oslec už vesničku neprodal a ta stále patřila k panství a zámku Oselce. V jaké přízni byl Zdeněk a Jezovec z Oslec, který držel Oselce asi od r. 1388 až do roku 1397 jsem nezjistil. Dále se uvádí Mikuláš z Dlouhé Vsi sezením na Oselcích, jeho nástupcem v roce 1479 byl Lipolt Oselský z Dlouhé Vsi, roku 1505 - 1513 jeho synové Častolar a Jindřich. Jindřichův syn Petr si roku 1543 nechal tvrz, dvůr a ves Oselce i vsi příslušné, vložit v desky zemské (DZ). Petr zemřel v létě roku 1578 a je pohřben v kvášňovickém kostele. Roku 1583 se ujala panství dcera Markéta Kokořovcová z Kokořova, roku 1601 její syn Petr, po něm syn Jiří Kryštof Kokořovec, který zemřel v roce 1662. Od prvé písemné zmínky o obci Maňovice, roku 1366 až do roku 1654, tj. 288 let není zatím známo nic bližšího o tom, jak se obec vyvíjela.

OBEC Maňovice

Maňovice č. 22, 34101, Horažďovice

Osoby

  • p. Jirsa Josef, starosta

Kontakty

1 části obce: