Hledat firmy v obci Malovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Malovice 14 firem

PAPUSPRINT spol. s r.o. - Krtely č. 74, Malovice

KRŠEK MIROSLAV-EKOPANELY CB - Podeřiště č. 16, MaloviceFotografie u firmy

HŘEBEJK MAREK - Malovičky č. 22, Malovice

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE KOZEL - Podeřiště č. 46, Malovice

CHOVATELSKÁ STANICE ŤAPKA - Malovice č. 5

KLUB CHOVATELŮ FOXTERIÉRŮ ČR - Malovice č. 46

MŠ Malovice - Malovice č. 29

MACHOVÁ HANA - Krtely č. 45, Malovice

ŠÁLENÝ JIŘÍ - Hradiště č. 56, Malovice

DIVADLO CONTINUO - Malovice č. 35

ZEAS AGRO a.s. - Malovice č. 31

OBEC Malovice - Malovice č. 5

EKOSTATEK MALOVICE - Malovice č. 20

4PAGE s.r.o. - Krtely č. 46, Malovice

Historie obce Malovice celá historie

První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341), nejstarší známý předek staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Rod Malovců byl velmi rozvětven, nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic. Jejich rodový znak tvoří půl koně v červeném poli a korunovaná přilba.

Dalšími známými obyvateli Malovické tvrze byli Pešek z Malovic, který vládl nad svým statkem 1352 – 1374 a patřili mu i Libějovice. O některých úsecích nemáme žádné zprávy a tak známe další obyvatele malovické tvrze až od roku 1494, byli jimi Jaroslav a Oldřich Malovci z Nestánic,

ti se o své majetky rozdělili a Jaroslav získal tvrz v nedalekých Nestánicích a Oldřich se svou ženou Kateřinou Malovice. Jejich synové se o tvrz a k ní přiléhající vesnice dělili šesti díly.

Roku 1542 se Malovice (vedle tvrze i vesnice Malovice, tehdy již rozdělené na Horní a Dolní – Malovice a Malovičky) dostaly do držení Diviše z Malovic a náležely k panství Libějovickému, 1548 získal malovickou tvrz Divišův bratr Pavel z Malovic, k tomu dvůr a vsi Horní (Velké) a Dolní (Malé) Malovice. Pro svůj způsob hospodaření byl roku 1557 Diviš donucen prodat své panství libějovické i Pavlovo malovické panu Vilému z Rožmberka. Za jeho vlády byly v místním kraji hojně zakládány rybníky i v Malovicích se stavěl nový rybník Horní malovický, který nahradil starý rybník zvaný Otrhanec.

Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál z malovské tvrze, kterou k tomu účelu zbourali – to bylo roku 1563. Poslední zmínky o pusté tvrzi jsou ještě z let 1597 – 1599, poté postupně zmizela až na úroveň terénu. Tím končí historie tvrze rodu Malovců z Malovic. Místo po ní bylo rozprodána na stavbu chalup.

Tvrz stávala v Malých Malovicích, dnešních Malovičkách, tvrziště zakrývají domy č. p. 10, 11

a domy k nim přilehlé. V zahradách domů č. p. 1 a 7 jsou patrny náznaky valů. Nepravidelný ovál prostoru zaniklého hrádku vymezuje od zástavby osady zakřivená cesta v trase bývalého vodního příkopu a valu, označovaná dosud „Na valech“. Nedochoval se bohužel žádný podrobnější popis ani plánek tvrze a tak z pramenů vyčteme jen, že tvrz měla dvě věže, palác

s velikou síní, maštale, most a barbakán.

Demografické údaje