Dvě nejstarší písemné zprávy, které se přímo týkají Loučky, jsou datovány do pvní poloviny 14. století. Podle první z nich zapsal opat kláštera Hradiska u Olomouce Augustin (1336-1350) ves Loučku doživotně Milotovi z Choryně.

Hledat firmy v obci Loučka
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Loučka
Živé firmy - počet: 4, obec Loučka

MOSTY V LUKÁCH - Loučka č. 84

OBEC Loučka - Loučka č. 76Fotografie u firmy

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Loučka č. 21

ŠNYRYCH VÍTĚZSLAV Ing. - Loučka č. 84

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Loučka - Loučka č. 76Fotografie u firmy

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Loučka č. 21

ŠNYRYCH VÍTĚZSLAV Ing. - Loučka č. 84

Historie obce Loučka celá historie

Dvě nejstarší písemné zprávy, které se přímo týkají Loučky, jsou datovány do pvní poloviny 14. století. Podle první z nich zapsal opat kláštera Hradiska u Olomouce Augustin (1336-1350) ves Loučku doživotně Milotovi z Choryně. Druhá zpráva o Loučce je zcela konkrétní. Podle originální pergamenové listiny, datované 27.října 1348 v Olomouci, prodal tehdy Matěj ze Seničky se souhlasem své manželky Kateřiny roční plat 15 a půl hřivny ze Seničky (Parvo Sienicz), Cakova (Czakaw) a Loučky (Lucka) za 200 hřiven grošů olomoucké kapitule.

O osudech Loučky ve 14. a 15. století máme jen velmi málo zpráv a z torzovitě dochovaných pramenů není možné zachytit ani to, do jaké míry byla Loučka postižena např. v době bratrovražedných bojů na sklonku 15. století. Nejstarší údaje o počtu loučských usedlíků pocházejí z let 1516 a 1538 a shodně uvádějí ve vsi deset usedlostí, v roce 1575 bylo usedlostí již 18.

Nová kapitola v dějinách Loučky se začala psát v roce 1589, kdy olomoucká kapitula prodala mimo jiné i Loučku Václavovi Gájovskému z Gáje a Galení a tyto spojil s nevelkým chudobínským panstvím.Po jeho smrti přechází panství po vdově Kateřině Buchlovické na Albrechta Bukůvku z Bukůvky. V roce 1622 se novým majitelem stává Adam Bess a jeho manželka Estera a ti k němu připojili statek Vilémov. Po utrpení třicetileté války se v roce 1652 stává novým majitelem Jan Baltazar Vetter - tehdejší hejtman Olomouckého kraje a pak se střídali další majitelé:

1659 - Anna Polyxena Skrbenská z Hříště

1661 - olomoucký kanovník Vavřinec Jan Rudawský

1671 - Ondřej Leopold Volčínský z Volčína

1685 - Anna Kateřina Leopolda, paní z Wittenu, která jej koupila pro svého syna

Rudolfa Kryštofa Přemyslava svobodného pána z Wittenu

Z uvedeného období však nemáme zpráv o poddaných a jejich životě. Podle lánového rejstříku z roku 1677 bylo v Loučce celkem 18 usedlostí z nichž 13 bylo skutečně obděláváno.

1733 - dědic posledního majitele František Reginald svobodný pán z Andlern, který v roce 1744 prodal svým poddaným majetek jako majetek dědičný.

1802 - František Xaver Tersch a jeho syn, který se zapsal především přestavbou chudobínského zámku.

Po celé období feudalismu byla Loučka téměř bezvýznamnou vesničkou, její základ představovali sedláci a postupně k nim přibývali domkaři s domky postavenými na pozemcích obce. Teprve na sklonku feudalismu se spíše jako bílé vrány objevují živnostníci.

V roce 1790 stálo ve vsi 20 domů, v roce 1846 zde bydlelo ve 47 domech 305 obyvatel.

I v první polovině 19. století Loučce chyběla dominanta kostela, uprostřed návsi však stávala dřevěná zvonička, na místě které v roce 1838 Eustach Kuchař postavil novou kapli zasvěcenou sv. Janu Křtiteli.

Podle provizorního obecního zákona z roku 1850 byla vytvořena obecní samospráva v čele s obecní radou a starostou. Loučka byla začleněna do politického či správního okresu s hejtmanstvím v Litovli.

Ani Loučka nezůstala stranou podnikatelského ruchu - založení mlékařského družstva a výstavba společné mlékárny v roce 1900. Postupně se rozšiřovalo spojení Loučky s okolním světem (v roce 1902 nová silnice do Bílska), od r. 1893 spadala Loučka pod poštu v Cholině. V r. 1902 byl rovněž založen spolek dobrovolných hasičů.

V roce 1912 byla postavena škola se dvěma třídami a bytem pro učitele

OBEC Loučka

Loučka č. 76, 78322, Cholina

Osoby

  • Ing. Novotná Miroslava, starostka

Kontakty

1 části obce: