Hledat firmy v obci Lom u Tachova
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Lom u Tachova
Živé firmy - počet: 4, obec Lom u Tachova

OBEC Lom u Tachova - Lom u Tachova č. 35

SDH Lom u Tachova - Lom u Tachova č. 55

SVOBODA MARCEL-TRUHLÁŘSTVÍ - Lom u Tachova č. 25

ZHMURKO PETRO - Lom u Tachova č. 26

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZHMURKO PETRO - Lom u Tachova č. 26

SDH Lom u Tachova - Lom u Tachova č. 55

SVOBODA MARCEL-TRUHLÁŘSTVÍ - Lom u Tachova č. 25

Historie obce Lom u Tachova celá historie

Historie obce se patrně vztahuje i Schallerova zmínka z roku 1785 o zbytcích rozpadlého zámečku. Jako poslední se o lomské tvrzi zmiňuje F. Schuster, který ji klade do dvora čp. 25 ve směru k čp. 26 a tvrdí, že zde až do 1. světové války stály 3 m vysoké zdi, kterých bylo použito na výstavbu různých objektů ve vsi. Sklep. který je starší regionální lkiteraturou považován za zbytky tvrze, stojí dosud na mírně vyvýšeném místě uprostřed zahrady za domem čp. 25. V okolí obdélného, valeně zaklenutého sklepa jsou patrné drobné vyvýšeniny, v dolní části zahrady ležel před časem malý rybníček, který snad mohl být zbytkem vodního příkopu.

Ves zůstala majetkově rozdělena až do období po r. 1832, kdy převážná část vsi náležela k tachovskému panství, ale dvě usedlosti patřily k panství Kočov - Planá. V období třicetileté války trpěla ves častými průtahy vojsk a počet obydlených usedlostí se snížil na polovinu. V r. 1654 ve vsi žilo 12 sedláků a 2 chalupníci, 4 dvory byly pusté. Údaje tereziánského katastru z r. 1757 uvádějí ve vsi 21 hospodářů příslušejících k panství Tachova 2 k panství Planá. Ve vsi pracoval kovář, mlynář měl v nájmu panský mlýn o dvou kolech - dnešní lomský mlýn. V r. 1930 se ves skládala z 50 popisných čísel, v nichž žilo 266 obyvatel. V r. 1991 zde v 39 domech žilo 310 obyvatel.

OBEC Lom u Tachova

Lom u Tachova č. 35, 34701, Tachov 1

Osoby

  • p. Ardeleanu Aurel, starosta

Kontakty

1 části obce: