Hledat firmy v obci Loděnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Loděnice
Živé firmy - počet: 9, obec Loděnice

ČESKÁ POŠTA Loděnice u Moravského Krumlova, s.p. - Loděnice č. 114

HEZKÁ KOUPELNA - Loděnice č. 60

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO MORAVSKÝ KRUMLOV - Loděnice č. 16

LU-COSMETIC - Loděnice č. 152

MANDLOŇ s.r.o. - Loděnice č. 54

MAREK JOCHMAN ELEKTROINSTALACE s.r.o. - Loděnice č. 152

MJ-ELEKTRO - Loděnice č. 152

OBEC Loděnice - Loděnice č. 114

ZŠ A MŠ Loděnice - Loděnice č. 134Fotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ A MŠ Loděnice - Loděnice č. 134Fotografie u firmy

OBEC Loděnice - Loděnice č. 114

MANDLOŇ s.r.o. - Loděnice č. 54

Historie obce Loděnice celá historie

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1185, kdy zde proběhla bratrovražedná bitva mezi českým králem Přemyslem Otakarem I. a markrabím moravským Konrádem Otou, kde byl Konrád poražen a Loděnice srovnány se zemí.

Další zmínka o nové obci je z roku 1220 pod jménem Lodennizh, roku 1248 pod jménem Lodnicz,roku 1494 pod jménem Lodenice. Dominantou obce je Basilika sv. Markéty vystavěná v létech 1210-1220 ve slohu rané gotiky. Dalšími památkově chráněnými objekty je kamenný sloup se sochou Krista z roku 1494, fara z roku 1673, socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kámen na památnou bitvu u Loděnic.

Nejstarším majitelem Loděnic byl Lucký klášter, který obec vlastnil kromě šesti let po roce 1544 (kdy byl zastaven Jiřímu Žabkovi z Limberka na Kounicích) až do roku 1784. Potom obec připadla správě komorních statků. Roku 1824 byla prodána Josefu Hopfenovi. Od Hopfenů koupila Loděnice vídeňská firma Karel Stummer, od níž přešlo právo vlastnické kupem ( 18.11.1911 ) na Amálii Crescencii Hardtovou-Stummrovou z Tavornoku.

V roce 1919 byly zřízena česká jednotřídka. Až do roku 1938 byly v obci jak česká tak i německá škola. V současné době se v budově školy, která byly dostavěna v roce 1938, učí žáci z pěti okolních obcí.Loděnice jsou nevelkou obcí s 470 obyvateli, ležící na cestě mezi Pohořelicemi a Moravským Krumlovem. Perspektiva ekonomického rozvoje je vzhledem k charakteru území zejména v zemědělské výrobě. Ačkoliv území samotného charakteru není turisticky příliš zajímavé, nachází se na okraji atraktivního údolí řek Rokytné a Jihlavky. Po domluvě je v obci možnost ubytování a stravování turistů, případně i dalších navazujících služeb. Mimo budovy OÚ, kde je i pošta a zdravotní středisko, má obec novou požární zbrojnici, nově zrekonstruovanou MŠ a velké kabiny pro zázemí sportovců. Obec má vlastní vodovod. Pro zlepšení životního prostředí byla provedena plynofikace obce, plánuje se výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace.

Popis znaku: Stříbrno-červeně dělený štít, nahoře vyrůstá černá orlice se zlatou zbrojí, dole dva zkřížené zlaté meče provázené čtyřmi stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními listy.

Osobnosti

Alois Smolík – zakladatel obecní školy,

Beneš Metod Kulde (1820-1903) - pohádkář.

Služby a podnikání

Pilař a synové – rostlinná výroba – obilí, cibule, okurky a paprika

Selinger Roman – rostlinná výroba – obilí, brambory a jahody

Loděnice s.r.o. – zemědělská výroba – obilí, chov vepřového.

OBEC Loděnice

Sídlo úřadu

Loděnice č. 114, 67175, Loděnice u Moravského Krumlova

Osoby

  • Bc. Kampas Karel, starosta

Kontakty

1 části obce: