Lochovice byly městečkem již od založení a jejich právo znovu obnoveno dekretem císaře Maxmiliána II r.1574 s užíváním znaku a městskou pečetí, jakož i konáním ročních dvou trhů a jednoho téhodného.

Hledat firmy v obci Lochovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

OBEC Lochovice - Lochovice č. 77

TJ SLOVAN Lochovice, z.s. - Lochovice č. 310

KINSKÝ MICHAL - Lochovice č. 289

Historie obce Lochovice celá historie

První písemná zpráva o Lochovicích se datuje k roku 1318, tehdy Lochovice vlastnil Vilém Zajíc z Valdeka. Tehdy stála na místě dnešního zájmu tvrz, která byla chráněna pomocí valu a příkopů. Přímo proti tvrzi stál kostel zasvěcený sv. Stanislavovi a kolem něho hřbitov. Poté se stali majiteli rod vladyků ze Svinař. První z rodu se stal vlastníkem Bořivoj ze Svinař.Po něm zdědili panství jeho synové Bořivoj, Bohuněk a Zbyněk. Potom se vystřídalo více majitelů, jenž nejsou známí. V roce 1534 vlastnil Lochovice Jan Žichovec z Duban, který je prodal Oldřichu z Prostiboře. Ten také koupil statek Libomyšl, Vyšebohy a Stašov od Daniela z Vranýho a vše připojil k Lochovicům.

Poté též koupil i Neumětely. Zemřel roku 1552 a odkázal vše svému synu Ladislavovi. Ten měl problémy. Například odcizil úrodu z polí, která mu již nepatřila. Zadlužil se též a musel tedy panství prodat. Panství koupil Mikuláš Valter z Valstersperku. Byl to původem němec a v jeho vlastnictví panství prosperovalo. Mikuláš Valter se zasloužil prosbami u Maxmiliána II o dosažení toho že jim byl přidělen znak, městská pečeť, dva trhy jeden výroční a jeden týdení. Po jeho smrti vše zdědila jeho žena.Vdala se za Kryštofa Vratislava z Mitrovic. Později zemřela a tak se stal vlastníkem jiný rod. Vlastnili ho do roku 1612. Po smrti Vratislava z Mitrovic se stal majitelem jeho strýc. Ten ovšem brzy také zemřel a tak se stal majitelem jeho nezletilý syn Jiřík. Poručnicí mu byla jeho matka. Po dosažení plnoletosti se Jiřík ujal panství. Zemřel roku 1639. Majetek zdědili jeho synové. Tehdy byla třicetiletá válka. Jeho synové si později majetek rozdělili. Starší syn Adam obrdžel panství Lochovické a mladší Zdeněk Liteň. Václav Adam zemřel bezdětný a jeho majetek zdědil jeho bratr.Po krátké době se stal radou dvorského a komorního soudu a hejtmanem Podbrdského kraje. V roce 1649 prodal Liteň. Během jeho života byl přestavěn kostel. Také byla dostavěna dřevěná zvonice. Zvoní v ní dva zvony.Jmenují se Ondřej a Stanislav. Poté se ujal panství roku 1689 Jiří Bernard. Jiří Bernard ještě koupil statek Bezdědice a Želkovice. Zemřel bezdětný v roce 1718.Dědic, Jan Antonín hrabě z Mitrovic, Jiříkův synovec, zemřel 1732. Jeho synové Josef a Vincent se poté ujali panství. Poté co r 1738 Josef zemřel, zdědil Vincent jeho polovinu a rozprodal celé panství. Lochovické panství koupil Václav Kazimír.Za svého života založil obec Netolice a nad studánkou s léčivou vodou pod lesem Koncipůdy dal vystavět kapličku a později zřídit lázně. Poté se dostala k dědictví jeho manželka Walburga z Bredů.Zemřela bezdětná. Poté její dědici hrabata z Bredů prodali panství r 1801 Jakubu Černýmu, který byl rytíř. Ten dal postavit bělidlo.Stala se z něho později papírna. Také dal vysázet kaštanové aleje. Roku 1818 prodal panství Hieronymu hraběti Lützovi. Roku 1850 se staly Lochovice samosprávnou obcí. Hieronym Lützov předal v roce 1860 vše předal jeho synovi Rudolfovi. Ten následně prodal panství bratřím Aloisu ,Václavu a Josefu Renerovým.Ti poté prodali v roce 1906 majetek Xaveru Vykoukalovi. Ten ale chtěl z majetku vytěžit co nejvíce kapitálu. Nechal tudíž zničit park. Rostly tam stromy, které měli kmen o průměru i 2m. Dříví prodával loděnicím v Hamburku za vysoké ceny. Roku 1913 se celé panství rozprodalo v dražbě. Statek Litomyšl a Vyšebohy koupil statkář Chmel. Velkostatek v Lochovicích i se zámkem koupil Čeněk Pospíšil. Po znárodnění, v létech 1949-1990 hospodařil a zajišťoval zemědělskou výrobu Státní statek Lochovice. Ředitelství statku sídlilo kdysi v zámku. Zámek byl tehdy ještě dosti opravován a udržován. V zámeckém sále byl Společenský klub. V přízemí byla jídelna. Sloužily zaměstnancům statku ale i široké veřejnosti. Roku 1990 převzal bývalý majetek rodiny Pospíšilovi vnuk Michal Klement. Ten ovšem nařídil ředitelství statku aby se vystěhovalo a zámek zavřel. Nový majitel ale neměl o majetek zájem. Vyhlásila se tedy dražba. Ta se konala v roce 1991.Zámek v současné době zřetelně chátrá.O zámek se už delší dobu nepečuje, to je na něm bohužel znát.

Demografické údaje