Obec se nachází na půli cesty mezi městy Pelhřimov a Pacov. První písemná zmínka je z roku 1558. Tato obec pravděpodobně patřila v dobách předhusitských k panství červenořečickému. Po jeho rozdělení připadla k dílu řečickému.

Hledat firmy v obci Litohošť
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Litohošť 3 firmy

OBEC Litohošť - Litohošť č. 39Fotografie u firmy

DŘEVODISKONT s.r.o. - Litohošť

PA-PE JIHLAVA, s.r.o. - Litohošť č. 6

Historie obce Litohošť celá historie

Obec se nachází na půli cesty mezi městy Pelhřimov a Pacov. První písemná zmínka je z roku 1558. Tato obec pravděpodobně patřila v dobách předhusitských k panství červenořečickému. Po jeho rozdělení připadla k dílu řečickému a s ním se dostala do držení Léskovců z Léskovce. Do jejich majetku patřila ještě ve druhé polovině 16. století. Od roku 1850 samostatná obec s osadou Leskovice, která byla odloučna roku 1920. Od roku 1964 byla nejprve přičleněna k Útěchovičkám, roku 1980 k Útěchovicím a roku 1989 k Hořepníku. Od roku 1994 je samostatnou správní jednotkou s vlastním obecním úřadem. Litohošť patří do skupiny obcí s polokruhovou návsí, které jsou na spodní straně otevřené. Ves vznikla ve středověku na místě vymýceného lesa. Ve druhé polovině 18. století byla obec mimo své středověké jádro rozšířena o tzv. okrouhlici, kdy jednotlivé statky byly postaveny do půlkruhu kolem nově vzniklé návsi s rybníkem. Na statky navazovala lichoběžníková pole. Většina litohošťských statků jsou statky tzv. franckého typu s vnitřním uzavřeným dvorem, obytnými a hospodářskými budovami. Na návsi se nachází barokní kaple korunování Panny Marie, která je postavena na půdorysu osmiúhelníku.

Demografické údaje