Lipovec se poprvé připomíná v roce 1401, kdy náležel Pardusovi, řečenému Kbel z Lipovce.

Hledat firmy v obci Lipovec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lipovec 2 firmy

OBEC Lipovec - Lipovec č. 13Fotografie u firmy

PESTALL PLUS s.r.o. - Lipovec č. 19

Historie obce Lipovec celá historie

Lipovec se poprvé připomíná v roce 1401, kdy náležel Pardusovi, řečenému Kbel z Lipovce. Jeho potomci Pardusové z Lipovce vlastnili ves téměř celé 15. století. Tvrz se však porpvé připomíná až v roce 1483, kdy po smrti Aleše Parduse z Lipovce a jeho dcery Anežky připadla tvrz, dvůr a ves Lipovec s dalšími čtyřmi vesnicemi jako odúmrť králi Vladislavovi II. Ten odúmrť postoupil Janovi ze Šelmberka a Janu Šmatlanovi z Močovic. Na tvrzi však v této době bydlela vdova po Aleši Pardusovi Anna z Výklek. To vedlo k dlouhým sporům mezi novými majiteli a Annou, které skončili až v roce 1493 dohodou, podle níž mohla Anna na tvrzi dožít a současně měla právo brát z lesů, náležejících ke statku, bezplatně dříví na opravy tvrze. Anna zemřela v roce 1494, tvrz přestala být obývána a začala chátrat. Jan ze Šelmberka a Jan Šmatlan prodali v letech 1494 a 1495 Lipovec mikuláši Trčkovi z Lípy, který ho spojil se svým lichnickým panstvím. Jako pustá se tvrz v Lipovci připomíná v roce 1510 a po tomto roce písemné zprávy o ní mizí vůbec.

Tvrziště se však zachovalo v severozápadní části vsi až do konce 19. století. Byl to okrouhlý pahorek, obklopený zbytkem valu a příkopu. Až do poloviny 18. století byl v těchto místech i rozsáhlý rybník, který byl hlavní částí fortifikace tvrze. Při úpravě zahrady náležejícímu domu čp. 34 byla na počátku 20. století větší část tvrziště rozvezena, takže se z něj dnes zachovala jen výraznější terenní vlna.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.