První písemná zmínka v listině z roku 1366, podle níž Petr, Jošt a Jan bratři z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.

Hledat firmy v obci Libín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Libín
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

MŮJOBCHOD-D-MARKET - Libín č. 23

OBEC Libín - Libín č. 26Fotografie u firmy

SLÁMA PAVEL - Libín č. 66

Historie obce Libín celá historie

11.století - Počátky osidlování území. Vznik jména Libín - z osobního jména Liba přivlastňovací příponou -ín, tedy Libův Dvůr, Libín.

1366 - První písemná zmíňka v listině, podle níž Petr, Jošt a Jan bratří z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.

1382 - V urbáři třeboňského kláštera se uvádí v Libíně 6 lánů.

1385 - Jan z Rožmberka se zavazuje vrátit třeboňskému měšťanovi Henslínovi grunty v Libíně.

1409 - Zápis v Popravčí knize pánů z Rožmberka. Ondřej kovář z Libína, mučeny a oběšeny v Třeboni, vypověděl, že pokradl u jam kamenných podle vsi Vráto všechna kostelní železa z Budějovic.

1440 - Přechod Libína do vlastnictví kláštera.

1510 - Obec třeboňská postupuje klášteru své lidi v Libíně.

1567 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení Libína s klášterním statkem k třeboňskému panství.

1589 - Podle výčtu odměn rychtářů na třeboňském panství dostával rychtář v Libíně 10 grošů odměny za vybírání pololetního úroku od osedlých.

1600 - V Libíně celkem 13 osedlých, 3 chalupníci, 1 krčma.

1602 - Osvobození vsi Libín z odúmrti.

1625 - Spolský rybník už 4 roky leží pustý.

1631 - Obnovení kláštera a vrácení jeho majetku.

1785 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení jeho statku k třeboňskému panství.

1862 - Zahájení školního vyučování v Libíně.

1885 - Postavení školní budovy v Libíně.

1957 - Založení JZD.

1986 - obyvatel - 153, domů - 63.

OBEC Libín

Libín č. 26, 37373, Štěpánovice u Českých Budějovic

Osoby

  • p. Jáchim Josef, starosta

Kontakty