V obci je kostel sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie v Proroubkách, socha Rampepurda, kostel sv. Vavřince v Uhřínově, kostel sv. Jana Nepomuckého, kaplička v Hlásce, fara a dřevěná zvonice.

Hledat firmy v obci Liberk
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Liberk 12 firem

ČESKÁ POŠTA Liberk - Liberk č. 92

OBEC Liberk - Liberk č. 70Fotografie u firmy

DOSKOČIL PAVEL - Liberk č. 67

GEODEZIE ČERVINKA s.r.o. - Hláska č. 36, Liberk

ZO ČSOP PRORUBKY - Prorubky č. 1, Liberk

MŠ Liberk - Liberk č. 4

SOKOLÍ HNÍZDO - Rampuše č. 5, Liberk

FARMA SOKOL - Rampuše č. 5, Liberk

TRUHLÁŘSTVÍ BEDNÁŘ - Liberk č. 5

FARMA RAMPUŠE - Rampuše č. 4, Liberk

HORAL a.s. - Hláska č. 1, Liberk

VILLA NOVA UHŘÍNOV-STŘEDISKO EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE A REGIONÁLNÍCH DĚJIN - Uhřínov č. 15, Liberk

Historie obce Liberk celá historie

Kolem r. 1367 přestal být Rychmberk sídlem samostatného panství.

do 2/2 16.století jsou informace mizivé. Liberk byl stále považován za městečko. O městských právech však záznamy nejsou. Za jejich pozůstatky lze považovat, že majiteli gruntů byli sousedé (poloviční měšťané). Směli provozovat řemsla, kramářství, mlýny, pily. Liberk měl voleného rychtáře a lidé nemili jiné povinnosti než odvádět dvakrát ročně úrok (peníze, vejce). K městským právům patřilo i konání výročních trhů.

Na lesní práce bylo zapotřebí více lidí, což vedlo ke kolonizaci kolem roku 1565, která nejvíce postihla Bělou.

V konceptu urbáře z roku 1571 existovalo v Liberku 26 gruntů, což výrazně převyšovalo situaci v okolí.

18. století

Tereziánský katastr (1714) a jeho další úpravy nám říkají, že Liberk v této době již nebyl městečkem (městská práva byla zrušena r. 1738). Kolem Liberka a okolních vsí měla vrchnost jen lesy.

Poddaní pracovali u vrchnostenského dvora v Nebeské Rybné.

Zdejší církevní půdu užíval a vykazoval rychnovský farář.

19.století

Stabilní katastr z roku 1841

Liberk s osadami, Vlčinec, Nemanice,

20.-21.století

1914-1918

Jenom z Liberka, Vlčince, Nemanic a Ochoze odešlo do 1.světové války přes 100 mužů. Nevrátilo se jich 21.

1919-1937

1924 - Vybudování mostu mezi Liberkem a Prorubkami

1929 - elektrifikace obcí

1938-1946

Mnichovskou dohodou (1938) stanovena tzv. demarkační linie - Německá celnice stála před domem č.p.44 - na rozcestí Liberk-Hláska

Obsazení Liberka 13.10.1938 do 26.11.1938.

Ostatní obce patřící k Liberku - včetně Nemanic a Vlčince se staly součástí Sudet.

Z Liberka muselo 7 osob na nucené práce do Německa. Do Rakouska na zákopové práce byly povolány 2 osoby,

V roce 1945 bylo odsunuto 148 osob německé národnosti.

1947-2005

V roce 1949 bylo schváleno spojení obcí Liberk a Prorubky. Připojení dalších obcí následovalo v letech 1960 - Hláska, 1964 - Rampuše, Bělá a 1976 - Uhřínov.

V prosinci 2004 obec získala dekret na užívání obecních symbolů - vlajka, znak.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.