Z dosažitelných historických dokumentů vyplývá, že první písemnosti o naší obci jsou datovány z roku 1220. Původně se rozeznávaly dvojí Popovice, Dolní a Horní; Horní Popovice jsou dnešní Popovice.

Hledat firmy v obci Popovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 899 firem

PŘESNÉ ODLITKY s.r.o. - Popovice č. 236377 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

TOM AUTO s.r.o. - Popovice č. 129559 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - těžká

AUTODOPRAVA-SPEDICE POTOMÁK - Podolí č. 2331,17 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - lehká, střední

STOLAŘSTVÍ SMETANA s.r.o. - Podolí č. 431,41 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Truhlářské práce

MINOX CZECH s.r.o. - Hlavní 250, Míkovice, Uherské Hradiště2,51 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Textilní obaly

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ-LÉČEBNÁ REHABILITACE - Větrná 1390, Mařatice, Uherské Hradiště3,25 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Rehabilitace, masáže

PODŠKUBKA-VZT, s.r.o. - Veletiny č. 283,43 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vzduchotechnická zařízení - výroba

PORSYL SYSTÉM - Lidická 1060, Kunovice3,46 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Projekce, dokumentace - pozemní stavby

ČESKÁ POŠTA 5 Uherské Hradiště - Františka Kretze 1375, Mařatice, Uherské Hradiště3,48 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pošty

ZŠ Uherské Hradiště - 1. máje 55, Mařatice, Uherské Hradiště3,49 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

HOTEL A RESTAURACE KONÍČEK - Družstevní 167, Mařatice, Uherské Hradiště3,62 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hotely

KOVAŘÍK ZDENĚK - Hradčovice č. 2243,89 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Výtahy

ZŠ Kunovice - U Pálenice 1620, Kunovice3,93 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

TUFÍR, spol. s r.o. - Na Drahách 881, Kunovice3,94 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

STAVEX U.H., s.r.o. - Sokolovská 971, Mařatice, Uherské Hradiště4,01 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obklady, dlažby, podlahy - prodej

ATRIUM THERM SERVIS s.r.o. - Sokolovská 417, Mařatice, Uherské Hradištěweb4,03 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Topení - materiál, spotřebiče - výroba

AVX CZECH REPUBLIC s.r.o. - Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště4,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Elektromateriál a součástky - výroba

MESIT FOUNDRY, a.s. - Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště4,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stroje, zařízení a součásti - výroba

MESIT & RÖDERS v.o.s. - Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště4,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

LAMBERT ELECTRONIC s.r.o. - Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště4,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Průmyslová elektrická zařízení - výroba

Historie obce Popovice celá historie

Z dosažitelných historických dokumentů vyplývá, že první písemnosti o naší obci jsou datovány z roku 1220. Původně se rozeznávaly dvojí Popovice, Dolní a Horní; Horní Popovice jsou dnešní Popovice. Podle falza hlásícího se k r. 1247 daroval kníže Oldřich Korutanský velehradskému klášteru kapli Panny Marie v Popovicích na hoře u Kunovic; Popovice byly součástí velehradského kláštera. V roce 1437 držel klášterní ves v zástavě Burian z Vlčnova; 30. ledna 1467 zastavil klášter městu Uh. Hradišti Popovice na dobu 20 let. Dne 28. června 1533 odprodal klášter ves Uh. Hradišti, čímž se stala součástí městského statku.

Doby útrap dolehly na obec v 17. a na počátku 18. století při vpádech z Uher. V roce 1669 byla celá obec vypálena, v roce 1683 částečně.

Podle lánového rejstříku v roce 1669 tu bylo 10 lánů, 62/64 achtelů, 42 osídlených domů a 45 měřic vinohradů.

Podle urbáře v r. 1678 vlastnilo město ve vsi chrásty zvané "Bukovina" a "Široká" a lesík zvaný Janů.

Posledního lesíka užívali sedláci. Z vinohradů při prostřední úrodě vynášel desátek 8 beček vána po 15 zl., což bylo celkem 120 zl. Mor.

Roční výnos z polí, luk, niv zahrad a telat obnášel celkem 51 zl 6 gr., na naturáliích 1 kopu 41 kusů slepic, od úmrtních 1 kopu 22 kusy, vajec 6 kop 22 kusy, o vánocích tři zajíce.

Podle teriziánského katastru se tu napočítalo 1648 měřic orné půdy, 131,1 měřic zahrad, 63,4 měřice pastvin, 89,4 měřice vinohradů, louky skýtaly 163 fůr sena, bylo tu 447 měřic lesa a 11 chalup. Robotou bylo povinno 38 půlláníků dvěma koňmi tři dny v týdnu, 11 čtvrtláníků třemi koňmi 1 den v týdnu a 25 chalupníků jedním pěším 1 den v týdnu, čili bylo povinno robotou 74 poddaných, tj. obec se rozrostla o 32 usedlíků.

Podle olomoucké matriky vylo v obci v polovině 18. stolení 406 dospělých a 96 dětí česky mluvících.

V r. 1843 žilo v obci 264 mužů, 296 žen, celkem 560 osob bydlících ve 113 domech a 153 bytových jednotkách; z těchto: 52 domů se zabývalo zemědělstvím, 3 řemeslem, 1 obojím a 97 náleželo k dělnictvu. Podle sociálního složení bylo 36 půlláníků s 16 jitry, 16 čtvrtláníků a 60 podruhů, ostatní náleželi k chudině. V obci byl v provozu větrný mlýn. Vinařská tradice se nadále v obci udržovala (51 jiter vinic), také ovocnářství bylo na výši - 13 jiter. Obec spojovaly s okolím jen cesty. Chovalo se tu 124 koní, 16 volů, 154 krav, 80 kusů mladého dobytka a 50 ovcí.

V roce 1794 byla odprodána vrchnostenská hospoda do soukromého vlastnictví; současně v letech 1793-1810 bylo popovické polesí rozděleno mezi sedláky, vykáceno a přeměněno na pole; v roce 1843 byly zkráceny roboty popovickým čtvrtláníkům.

Obec utrpěla v r. 1866 průchody pruských vojsk a potomní cholerou, při které zemřelo 31 osob.

Oživení obce nastalo vybudováním Vlárské dráhy v roce 1888 a zřízením zastávky v místě. Menší pálenice byla po roce 1948 znárodněna.

Celková výměra katastru v r. 1900 obnášela 858 ha, z nichž 565 ha připadalo na ornou půdu, 19 ha na louky, 23 ha na zahrady, 10,26 ha na vinice, 87 ha na pastviny a 127 ha na les; v obci bylo 127 koní, 298 kusů skotu a 481 vepřů.

Spořitelní a záloženský spolek v Popovicích byl založen v r. 1928 a k němu byla přidružena obec Podolí.

Farou obec původně náležela do Sadů (Derfle), fara byla zřízena v r. 1913, kdy byla vyfařena ze Sadů. Přifařeno je Podolí. Farní kostel Panny Marie Růžencové byl vybudován v r. 1937; upoutává pozornost lidově uměleckými jesličkami.

Také školou obec původně náležela do Sadů. Škola zde byla zřízena v druhé polovině 18. stolení, neboť v r. 1708 byla tu triviální škola, v r. 1828 byla postavena školní budova. Měšťanskou školu navštěvovali místí žáci v Kunovicích od r. 1913. Při obecní škole byla po r. 1920 otevřena pokračovací škola živnostenská.

Domovina pocházela z r. 1923, Družina katolických zemědělců z r. 1933, hospodářskou činnost vyvíjelo Pojišťovací družstvo hovězího dobytka od r. 1920, Spolech chovatelů poštovních holubů od r. 1948, tělovýchovu pěstovala DTJ od r. 1938, Orel od r. 1938, Sportovní klub od r. 1947. Kulturu na dědině šířil spole Divadelních ochotníků Morava od r. 1948.

Kronika obce byla zavedena v roce 1932, kdy byl okresním školním inspektorem pan Václav Sehnal, starostou obce pan Jan Potomák (číslo 39) a řídícím učitelem pan Oldřich Šulc, který byl rovněž prvním pisatelem kroniky.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.