Hledat firmy v obci Libel
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Libel 1 firma
Historie obce Libel celá historie

Krajina zdejší byla odpradávna až dlouho do středověku pokryta hlubokým pralesem. Pouze podle říčních toků vedly cesty, které celé Podorlicko spojovaly s okolním světem. Při nich postupně vznikala i ojedinělá lidská sídla. Též údolím řeky Bělé vedla stará obchodní cesta.Přicházela někde od Kostelce a Častolovic, míjela naši osadu, Třebešov, procházela Černíkovicemi a pokračovala na Solnici a dále na Náchod. Mnoho různých kmenů a kultur prošlo našim krajem a zanechaly nám tu po sobě věci jako důkaz své existence.

Nejstarší dosud nám známé osídlení v bezprostřední blízkosti naší vsi bylo u Třebešova, který je vzdálen pouhý jeden kilometr. V roce 1909 při odvodňování panského pole zvaného Pod Hájkem, asi 160 metrů od řeky Bělé, narazili dělníci na nádoby. Bylo zde objeveno pravěké pohřebiště. Celkem bylo odkryto 140 žárových hrobů, z nich 137 bylo typu slezského a 3 typu lužického, dále bylo nalezeno 784 různých nádob, z toho 500 popelnic, kamenné mlaty, jantarové korále, křišťálový hranol, mnoho bronzových šperků, kostěná rukojeť a zubří roh. Kolem pohřebiště byly rozloženy četné sídelní jámy. Památky nalezené v hrobech byly jak z období kolem 12. století před Kristem patřící lužickému lidu, tak i z doby po roce 1200 před Kristem patřící zase lidu slezskému a rovněž i z let 600 před Kristem, za starší doby železné, kdy zde byl lid kultury platěnické. Ta zanechala své stopy i o kousek dál, při silnici k Ličnu nad dnešní pekárnou , kde bylo nalezeno několik nádob, části této keramiky byly i v korytě řeky Bělé u ličenského mlýna.

Z doby kolem roku 1000 před Kristem pochází lužické hradiště na sousedním katastru Velká Ledská. Bylo na ostrohu s více než 30 metrů vysokými stráněmi, na plošině o rozloze asi 250x150 metrů, odděleno od okolí dvěma hliněnými valy. Podnes se tomuto místu říká Hradiště, i když jsou tu k vidění jen patrné náznaky valů.

Po době hradištní v 6.století přicházejí do Čech Slované. Postupně se budují i hradce, hrady, pak i s příchodem křesťanství kaple a chrámy, celek se pak latinsky jmenoval Castellum.

Obyvatelé, kteří dříve sídlili společně ve dvorcích, chovali dobytek, lovili v pralese a obdělávali půdu, se začali dělit na svobodné a poddané. Svobodní opouštěli dvorce a zakládali si hrady už jen pro sebe a svoji nezbytně nutnou družinu a v blízkosti nich vyrůstaly nové osady.Další obyvatelstvo poddané se dělilo dále na usedlé sedláky, ti měli svůj grunt či statek a na neusedlé chalupníky - bezzemce, to byli čeledíni, děvečky a podruzi. Ti si stavěli chalupy na panské půdě (obecné či selské) a platili z ní poplatky.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.