Hledat firmy v obci Lesonice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Lesonice
Živé firmy - počet: 5, obec Lesonice

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO MORAVSKÝ KRUMLOV - Lesonice č. 49

LELKO LIBOR - Lesonice č. 63

OBEC Lesonice - Lesonice č. 73

TJ SOKOL Lesonice - Lesonice č. 58

ZŠ LESONICE - Lesonice č. 73webFotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ LESONICE - Lesonice č. 73webFotografie u firmy

OBEC Lesonice - Lesonice č. 73

TJ SOKOL Lesonice - Lesonice č. 58

Historie obce Lesonice celá historie

Obec Lesonice se nachází v klidné severní části Znojemska nedaleko Moravského Krumlova.

Rozkládá se v mírném údolí na ploše 661 ha. Obec je obklopena lány polí a z východu pak převážně

listnatým lesem, který navazuje na Krumlovský les vedoucí k Dolním Kounicím jako poslední výběžek

Českomoravské Vysočiny před Pálavou.

Osídlení lesonického prostoru v době prehistorické dle početných nálezů a vykopávek

počíná již v mladší době kamenné. Nedaleko současné obce na vrcholu Leskoun se nacházelo

útočné hradisko. I po době stěhování národů byly Lesonice dle archeologických nálezů osídleny

Slovany. Obec byla vždy ryze slovanská, a jak se píše v místní kronice, obyvatelé obce

říkají – moravská.

Od názvu vrcholu Leskoun (dříve Lysoň) popřípadě z důvodu rozsáhlého zalesnění v minulosti

mohl vzniknout i současný název obce.

První zmíňka o Lesonicích pochází z roku 1190 a týká se záznamů o převodu pozemků

katastru obce (tehdy Lissnitz). Písemný záznam z roku 1349 dokládá existenci panského

dvora v Lesonicích v držení Zdeňka z Lipé, jednoto z majitelů Moravského Krumlova.

V roce 1866 obcí táhla pruská vojska, která se rozložila po sousedních obcích. Osudy místních

lidí poznamenala i 1. a 2. světová válka.

K panskému dvoru, později velkostatku patřila ta nejlepší půda a rodiny, zpravidla malozemědělci,

vlastnily pouze malou výměru půdy. Příslušníci těchto rodin ve velkostatku pracovali.

Areál velkostatku, který později využívalo JZD, je v současnosti v neudržovaném stavu bez využití.

V roce 1924 byla místními lidmi vybudována Sokolovna, která v současnosti, společně se hřištěm,

slouží ke sportovním a kulturním účelům. Občanům je k dispozici prodejna smíšeného zboží a k rekreačnímu

využití je v místě také koupaliště. Turisté mohou do obce zavítat i prostřednictví cyklostezky.

Dlouholetou tradici v obci má malotřídní škola, kterou navštěvují jak místní žáci, tak i žáci

z okolních obcí.

Aktivní je organizace místních hasičů a členové TJ Sokol.

Z kulturních aktivit lze připomenout znovuobnovení tradice konání místních slavnostních hodů,

každoročně v měsíci srpnu.

K zajímavostem obce patří místní zvonice, dále pak je v obci umístěna socha Jana Nepomuckého

a pomník padlých z I. světové války.

V současnosti žije v obci 185 obyvatel. V regionu je vysoká míra nezaměstnanosti,

za prací je třeba dojíždět.

Územní plán obce, vypracovaný nedávno, by měl vést k efektivnímu rozvoji současného stavu obce

a přispět ke zkvalitnění života všech občanů.

OBEC Lesonice

Lesonice č. 73, 67201, Moravský Krumlov

Osoby

  • p. Herman Pavel, starosta

Kontakty

1 části obce: