Dominantou naší obce je krásný gotický kostel sv. Bartoloměje, který zde stojí již od 13. století. V okolí jsou rozlehlé lesy, pastviny a tři zatopené žulové lomy, které jsou v letním období hojně využívané ke koupání a potápění.

Hledat firmy v obci Kvášňovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Kvášňovice
Živé firmy - počet: 5, obec Kvášňovice

ESO MARKET-POTRAVINY MANDÁK - Kvášňovice č. 84

GLASSER CARE s.r.o. - Kvášňovice č. 9

OBEC Kvášňovice - Kvášňovice č. 5

PENZION KOZÍ ZÁMEK - Kvášňovice č. 94

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA STROLENÝ s.r.o. - Kvášňovice č. 31

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA STROLENÝ s.r.o. - Kvášňovice č. 31

PENZION KOZÍ ZÁMEK - Kvášňovice č. 94

OBEC Kvášňovice - Kvášňovice č. 5

Historie obce Kvášňovice celá historie

Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1260. Kostel je dominantou obce, je postaven v pozdně románském slohu, poté goticky přestavěn kolem roku 1400 a barokně upravený v letech 1751-1768. Nejhodnotnější památkou je portál na jižní straně lodi z doby okolo roku 1240, stavebně spadající do okruhu tzv.„burgundské“ gotiky a presbytář s křížovou klenbou z doby okolo roku 1400.Hlavní oltář je z roku 1797, zajímavé jsou i oba postranní oltáře s obrazy Ecce Homo a Paní Marie Sušické. V kostele bylo dříve umístěno šest náhrobníků rodu Dlouhoveských a Švihovských ( z let 1556-1578), které byly vyjmuty a v současná době jsou umístněny v sakristii. Před kostelem se nachází boží muka z roku 1840 a památník padlých vojínů z 1. světové války. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1832 blízko kostela,byla postavena na památku vyhnutí se moru zdejší obci.

Postavení obce bylo významné, neboť spravovala duchovně tyto obce: Olšany, Maňovice, Defurovy Lažany, Černice, Chlumy a Nekvasovy. Důležitost obce dokládá i to, že jsou na místním hřbitově pohřbeni Ferdinand Karel z Riesenberka a Petr Oselecký z Oselce a Dlouhé vsi majitel tvrze v Oselci. Staré historické prameny hovoří o tom, že Kvášňovice patřily ke kraji „Prácheňskému,“se sousedním okresem Horažďovice.

Škola zde již byla v roce 1784 – jednotřídka, v roce 1868 byla zřízena další třída a v roce 1878 byla rozšířena na trojtřídku. Do školy sem chodili děti z Chlum, Lažan, Černic, Maňovic a Olšan. Avšak v roce 1967 byla škola pro nedostatek dětí zrušena a místo tříd, jsou v bývalé škole zřízeny 4 byty. V blízkosti obce se nacházejí 3 lomy a několik rybníků. Právě jeden z nich je Kozčínský rybník, lidově zvaný „Kvášňovák“ o výměřě 106 ha. Je to největší rybník v západních Čechách. Dříve se jmenoval Kvášňovský, ale dle pověsti ho baronka Des Foursová prohrála v kartách s hrabětem z Janovic. Při posledním výlovu rybníka bylo sloveno 90 t kaprů a 10 t vedlejších ryb (amuři, tolstolobici, sumci, štiky,...). Na tomto rybníce je jedna ze dvou lokalit v západních Čechách, kde se rozmnožuje racek chechtavý a v současné době je již zřízená chráněná oblast hnízdiště racka chechtavého.

OBEC Kvášňovice

Sídlo úřadu

Kvášňovice č. 5, 34101, Horažďovice

Osoby

  • p. Strolený Miloslav, starosta

Kontakty

1 části obce: