Obec se rozkládá asi 18 km severozápadně od centra Plzně a 18 km severně od města Nýřany, její součástí je osada Slatina. Obcí prochází modře značená turistická trasa. K aktivním spolkům ve vesnici patří fotbalový klub FC Kunějovice.

Hledat firmy v obci Kunějovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kunějovice 3 firmy

BUBENÍČEK JIŘÍ - Kunějovice č. 61

OBEC Kunějovice - Kunějovice č. 28

HABART VLADIMÍR - Kunějovice č. 40

Historie obce Kunějovice celá historie

Obec Kunějovice (dříve Kuniowitz) se nachází na území okresu Plzeň sever (CZ 0325) a náleží pod Plzeňský kraj. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1269.

Obec Kunějovice se rozkládá asi osmnáct kilometrů severozápadně od centra Plzně a osmnáct kilometrů severně od města Nýřany.

V obci je evidováno 65 adres bez názvu ulic, její součástí je osada Slatina. Počet obyvatel narostl v roce 2010, k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) je přihlášeno 143 obyvatel o průměrném věku 36 let, v produktivním věku 90.

Obec leží v nadmořské výšce 485 metrů, 49° 51´ 31´´ zeměpisné šířky a 13° 14´ 0´´ zeměpisné délky. Celková katastrální plocha je 441 ha, velkou část území tvoří rozlehlé plochy zemědělské půdy, orná půda zabírá 70% a lesy 1/10 katastru obce, vyskytují se na okraji území.

V současné době je obec dostupná autobusovou dopravou, 2/3 je plynofikováno. Zdravotnické a vzdělávací zařízení, veškerá vybavenost je v nedalekém ( 1, 8 km vzdáleném) městysi Všeruby.

Území není zatíženo hlukem, nenachází se zde žádné významné komunikace. Obyvatelé mají k dispozici obecní úřad, svou provozovnu zde má několik drobných podnikatelů. K aktivním spolkům patří fotbalový klub FC Kunějovice, ke sportovním aktivitám je využíváno místní venkovní hřiště. Území je využíváno pro individuální rekreaci ( chaty ) a sběr lesních plodů a hub. Poblíž se nachází vodní plocha ke koupání - přehradní nádrž Hracholusky a Černý rybník Porajt.

Demografické údaje