Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí řeky Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoku Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoku pro zásobení ostravského

Hledat firmy v obci Kružberk
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Kružberk
Živé firmy - počet: 8, obec Kružberk

ČESKÁ POŠTA Kružberk, s.p. - Kružberk č. 43

CHALUPA U KAŠTANA - Kružberk č. 13

KASTOV-SKI s.r.o. - Kružberk č. 13

OBEC Kružberk - Kružberk č. 84Fotografie u firmy

PAVLÍČEK ZDENĚK - Kružberk č. 16

RESTAURACE RŮŽOVÝ DVŮR - Kružberk č. 83

RESTAURACE SKLÍPEK VE STARÉ ŠKOLE - Kružberk č. 40

VÍCHA JAROSLAV - Kružberk č. 124

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Kružberk - Kružberk č. 84Fotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Kružberk, s.p. - Kružberk č. 43

RESTAURACE SKLÍPEK VE STARÉ ŠKOLE - Kružberk č. 40

Historie obce Kružberk celá historie

První zmínka o Kružberku se nachází v listině z roku 1377, kterou si synovéMikuláše II. rozdělili knížectví Opavské. Kružberk je v listině uváděn jako součást vsi Krahují, která však již počátkem 15. století zanikla. V listině uváděný název Creuczenburg byl později modifikován na Kreuzberg, tj. „křížová hora, hora, na které stál kříž“. Kružberk jako léno knížectví opavského často měnil držitele: roku 1429 je zde připom

ínán Jindřich Kosíř z Kružberku, roku 1439 po rozdělení vsí Dětoch z Čochtendorfu a Dětoch z Šumvaldu. Ves dále drželi roku 1529 Jan Dětoch z Čochtendorf, Stošové z Kounic a Bruntálští z Vrbna a před roku 1620 byl prodán Karlovi knížeti z Lichtenštejna a připojen k panství knížecí komory. Kružberk patřil po zrušení patrimoniálního zřízení k okresu Opava a v letech 1949-1960 k okresu Vítkov. Po osvobození v roce 1945 byl znovu osídlen. V roce 1952 byl připojen ke Starým Lublicím a nová obec nesla do ro ku 1962 název Lublice. V letech 1973-1978 měl Kružberk společný MNV s Novými Lublicemi a v následujícím roce byl integrován k Budišovu nad Budišovkou. Samostatnou obcí je od roku 1990. Jeho součástí jsou Staré Lublice, připomínané již v roce 1283 a mající podobné historické osudy jako Kružberk. K panství opavské knížecí komory byly připojeny v roce 1638. Pamětihodnosti: Farní kostel sv. Floriána, kostelík sv. Petra a Pavla z 15. století, kamenný kříž.

OBEC Kružberk

Kružberk č. 84, 74786, Kružberk

Osoby

  • p. Blažková Ludmila, starostka

Kontakty

1 části obce: