Hledat firmy v obci Kroměříž
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

CZC.CZ Kroměříž - Komenského náměstí 373/16, Kroměříž

TETA DROGERIE Kroměříž - Kovářská 17/8, Kroměříž

TETA DROGERIE Kroměříž - Vodní 54/7, Kroměříž

Historie obce Kroměříž celá historie

1110 - První písemná zpráva o Kroměříži. Tehdy to byla pouhá ves s důležitým mostem přes řeku Moravu.

1207 - Potvrdil Přemysl Otakar I. olomouckému biskupovi Robertovi držbu vsi Kroměříže, kterou koupil jeho předchůdce biskup Jan II. od knížete Oty Černého za 300 hřiven.

1260 - Olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku založil gotické město Kroměříž a chrám sv. Mořice s kapitulou, v původní trhové vsi přestavěl farní kostel Panny Marie. Na místě původního románského dvorce vybudoval raně gotický hrad jako reprezentační sídlo a středisko manské organizace olomouckého biskupství.

1470 - Město obsazené uherskou vojenskou posádkou odolalo obléhání králem Jiřím.

1500 - Uherští pánové Emerich a Štěpán Zápolští ze Spiše vyplatili Kroměříž, zastavenou mezi léty 1470 – 1479 pánům ze Šternberka.

1550 - Biskup Jan Doubravský dal výsady kroměřížskému mlynářskému cechu.

1580 - V písemných pramenech jsou uvedeni školní mistr Jan Zelenka a městský trubač na radniční věži Jiří Strauch.

1610 - Péčí biskupa kardinála Františka Ditrichštejna byla zahájena stavba františkánského kláštera na Oskoli u kostelíka sv. Trojice.

1645 - Dva roky po dobytí a vydrancování města švédskými vojsky pod velením generála Torstensona podlehla Kroměříž novému švédskému nájezdu. Toho roku zemřelo na mor kolem 1200 lidí.

1665 - Obnovitel města biskup Karel Lichtenštejn z Kastelkornu vystavěl v Kroměříži biskupskou mincovnu. Téhož roku potvrdil výsady židovské obci.

1665–1675 - Výstavba barokního libosadu – Květné zahrady.

1675 - Karel Lichtenštejn založil městský sbor ostrostřelců.

1680 - Město bylo stiženo morovou ranou. Toho a následujícího roku bylo město uzavřeno pro morovou epidemii.

1725 - Město budovalo morový sloup sv. Trojice na paměť moru 1715 – 1716. Druhým rokem probíhala barokní přestavba farního kostela Panny Marie. Práce probíhaly do roku 1736.

1745 - Biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna potvrdil výsady kroměřížské židovské obci. Toho roku byl zvolen biskupem Ferdinand Julius Troyer, oblíbenec císařovny Marie Terezie.

Asi 1800 - Bylo nařízeno zrušit hřbitov na Oskoli u kostela sv. Trojice. Hřbitov se však udržel až do roku 1859.

1805 - Kroměříž byla obsazena napoleonským vojskem. Císař František I. dal městu šestý jarmark.

1815 - Byla zahájena stavba mostu přes Moravu. Toho roku vyhořela Oskol.

1848-1849 - Zasedání ústavodárného říšského sněmu

Po 1850 - Byly zbořeny městské hradby.

1855 - Kardinál František Fuerstenberg založil seminář – arcibiskupské gymnázium. Byla zbořena Dolní brána, zvaná též Moravská či Vodní.

1870 - Město dostalo autonomní statut; dostalo se tak na úroveň Brna, Olomouce, Znojma a Jihlavy.

Po 1870 - Na Velkém náměstí bylo zazdíváno podloubí.

1880 - Po dvou letech byla dokončena stavba železniční dráhy z Hulína do Kroměříže.

1885 - V Kroměříži se sešli ke schůzce rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem II.

1905 - Byla zahájena stavba zemského ústavu pro choromyslné s kaplí sv. Cyrila a Metoděje. Areál byl dostavěn v následujících 4 letech.

1910 - Byla otevřena všeobecná veřejná nemocnice v Kroměříži. Byla dokončena stavba židovské synagogy.

1945 - Skončila druhá světová válka. Tři roky nato byla v Kroměříži pořádána velká výstava "100 let českého národního života" ke 100. výročí Kroměřížského sněmu.

Po 1990 - Velkorysá obnova historického města. Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem za rok 1997.

1997 - v červenci část města zasažena "Stoletou vodou"

1998 - Zahrady a zámek v Kroměříži zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO

Demografické údaje