Křelovice jsou výhodným výchozím bodem k pěkným vycházkám jak do lesů na borůvky a houby tak i k nedalekým přehradám, vzdáleným asi 2 kilometry, kde je krásné koupání, nebo rybaření v tocích poměrně čistých vod Trnávky a Želivky.

Hledat firmy v obci Křelovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Křelovice 6 firem

ČESKÁ POŠTA Křelovice u Pelhřimova - Křelovice č. 26

COOP Křelovice - Křelovice č. 117

MÍŠA MAŠKOVÁ ART s.r.o. - Křelovice č. 28

OBEC Křelovice - Křelovice č. 67Fotografie u firmy

MARIETA s.r.o. - Křelovice č. 8

KUBÍČEK PAVEL - Křelovice č. 62

Historie obce Křelovice celá historie

Tak jako u mnoha jiných obcí, není ani u našich Křelovic možno zjistit přesnou dobu jejich vzniku. Je však téměř jisté, že založení osady souvisí s prvním osidlováním oblasti nynějšího Pelhřimovska, protože leží v jeho nejsevernější části. Zde jsou soustředěny vsi s převážně rodovými jmény a vytvářela se takzvaná patronimika, neboli jména označující muže a jejich potomky, kteří byli zakladateli kmene a pozdější místní osady. Z historických pramenů a z archeologických nálezů víme, že v naší části kraje probíhalo toto dění již v 11. a ve 12. století. Do tohoto období můžeme tedy zařadit i vznik naší obce, zvláště s přihlédnutím k poznatkům o vzniku a stáří některých blízkých sídelních lokalit, jako tvrzí, hradů a dalších jiných svědků dávné minulosti. Po zániku rodu Slavníkovců v r. 996 se celé území dostalo pod vládu Přemyslovců, kteří zřídili v Želivě hospodářské a správní středisko, jež kníže Vladislav II. daroval roku 1144 pražskému biskupovi Otovi. Následně bylo toto veliké území rozděleno na dvě části, z nichž jednu obdržel želivský klášter a druhou, se sídlem v Řečici si podržel sám biskup. K tomuto panství patřilo 89 vesnic, mezi nimiž byly také Křelovice a Jiřičky.

Název Křelovice je odvozen od tehdejšího osobního jména Chřel, takže prvotní tvar názvu obce byl Chřelovice, tj. ves lidí Chřelových. Pozdější fonetická a následně i písemná přeměna vznikla až mnohem později. Od roku 1379 jsou nám již známí někteří křelovičtí zemané (nápravníci) a podle vsi Křelovice se psal vladycký rod, který měl své drobné statky také v blízkém okolí. V roce 1379 se v Křelovicích uvádí 40 osedlých a obec má ze všech vesnic červenořečického panství druhou největší výměru, tedy 24 lánů. Také počtem osedlých se řadí na druhé místo a je úplně první ve výši odvodu daní z jednoho lánu. Půdorysně mají Křelovice dokonalý eliptický tvar a jsou takzvanou okrouhlicí, která je pokládána za nejstarší typ slovanské vsi. V roce 1454 bylo Řečicko rozděleno na díl řečický, ovládaný pány ze Stráže a díl pelhřimov- ský, který v té době držel Mikuláš Trčka z Lípy.

Vsi Křelovice, Jiřičky, Rovnou a Vítovice dostal v r. 1456 od krále Ladislava za věrné služby Prokop Vojslavský z Vojslavic. V majetku rodu Vojslavských zůstaly Křelovice a Jiřičky až do roku 1549. Všichni poddaní řečického panství měli kromě berní, desátků apod., také povinnou práci na panských pozemcích a v lesích. Byla to známá, všemi nenáviděnou robota. Křelovičtí hospodáři vykonávali hlavně robotu "ornou", ale také "chmelovou", nebo "jízdní" a to až do roku 1848, kdy byla robota konečně zrušena. V dobách častých mocenských sporů a válečných konfliktů, hlavně v době války třicetileté, ubylo v celé zemi mnoho obyvatelstva. V Křelovicích zaniklo 15 usedlostí, na celém panství zaniklo 12 vesnic a jeden dvůr. Po přechodech vojsk zůstávaly vypálené domy, zpustošená pole, ukradený dobytek, či zabití, nebo hladoví a nemocní lidé. Aby se alespoň částečně udržel chod hospodářství, nesměl se, až do roku 1781 nikdo ze svého panství vystěhovat.

V 18. století pak začali příznivě působit osvícenecké patenty Marie Terezie i císaře Josefa II. a později, počátkem 19. století, nutily zákony obyvatelstvo ke změnám v hospodaření a k rozvoji všeobecné vzdělanosti. Projevilo se to i v naší obci, kde se dodnes nacházejí stavby, nebo jejich části, nesoucí letopočet právě z poloviny devatenáctého století.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.