Část Křelov leží asi 4,5 km na severozápad od města Olomouce na křižovatce staré státní silnice směřující z Olomouce do Litovle s okresní silnicí jdoucí z Horky do Topolan a Hněvotína.

Hledat firmy v obci Křelov-Břuchotín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ABNORMIS - Květinová 135/59, Křelov, Křelov-Břuchotín

COOP JEDNOTA Křelov - Marie Majerové 288/2, Křelov, Křelov-Břuchotín

SLUŽBY PRO VAŠÍ FIRMU - Sadová 173/41, Křelov, Křelov-Břuchotín

Historie obce Křelov-Břuchotín celá historie

1275 První písemná zmínka o vsi Křelovu (Časta z Křelova)

1279 První písemná zmínka o farním kostele v Křelově

1284 První písemná zmínka o vsi Břuchotínu

1329 Diviš ze Šternberka postupuje díl Křelova klášteru klarisek na Předhradí olomouckém. Klarisky získávají rovněž patronát nad farním kostelem v Křelově

1399 Kapitulní dvůr v Břuchotíně zpustošen stoupenci markraběte Prokopa

1619 Břuchotínští osvobozeni od odúmrti

1662 Nejstarší zmínka o farní škole v Křelově

1684 Olomoucké klarisky postupují patronátní právo nad farním kostelem v Křelově klášteru Hradisku u Olomouce (do r. 1784). Stavba nové fary v Křelově

1721 Vystavěn nový barokní farní kostel sv.Jiljí v Křelově

1758 Pruská armáda zpustošila vesnici a kostel v Křelově

1773 Vystavěna kaple Nejsvětější trojice v Břuchotíně

1782 Abolice roboty a naturálních poddanských povinností na panství města Olomouce v Křelově. Zrušen klášter klarisek v Olomouci - klášterní díl Křelova se stává v r.1784 součástí panství Klášterní Hradisko ve správě náboženského fondu (od r. 1826 panství hraběte Filipa Ludvíka ze Saint Genois)

1786 Částečná parcelace kapitulního dvora v Břuchotíně a abolice roboty a naturálních povinností břuchotínských poddaných

1787 Abolice roboty a naturálních poddanských povinností na bývalém klášterním dílu Křelova

1836 Po zrušení původního hřbitova u farního kostela v Křelově založen nový hřbitov za vsí směrem k Řepčínu

1844 Abolice roboty a naturálních povinností kapitulních poddaných v Křelově

1848 Úplné zrušení roboty a poddanských povinností

1850 Po zániku patrimoniálního systému se Křelov a Břuchotín stávají svobodnými a samosprávnými obcemi politického okresu Olomouc- venkov

1861 Při rozsáhlém požáru shořela větší část Křelova

1868 Založena Rolnická záložna v Křelově

1869 Stavba nové školní budovy v Křelově. Založen nejstarší křelovský spolek - čtenářsko- pěvecký spolek Cyril (rozpuštěn 1921)

1870 Založena sladovna J.Knotka v Křelově (uzavřena 1913). U Křelova uspořádán velký národní tábor lidu za české školství a samostatnost zemí Koruny české

1880 Založen Sbor dobrovolných hasičů v Křelově

1884 Založena kruhová cihelna J. Smítala a D. Altmanna v Křelově(uzavřena 1941)

1902 Otevřen poštovní úřad v Křelově

1904 Založen nový hřbitov na západním okraji Křelova směrem na Břuchotín

1908 Postavena obecná škola v Břuchotíně

1909 Založena TJ Sokol Křelov

1910 Založen místní odbor Národní jednoty v Břuchotíně

1911 Založen Sbor dobrovolných hasičů v Břuchotíně

1913 Elektrifikace obce Křelova. Založení soukromého nadačního sirotčince v Křelově ve správě olomouckých dominikánek (zrušen 1950)

1921 Odhalení pomníku padlých v 1. světové válce v Křelově

1922 Odhalení pomníku padlých v 1. světové válce v Břuchotíně

1923 Ukončeno scelování pozemků v katastrech obcí Křelova a Břuchotína. Otevření sokolovny v Křelově

1924 Elektrifikace obce Břuchotína

1925 Vystavěna okresní silnice spojující Křelov s Topolany a Horkou nad Moravou. V Křelově zahájilo provoz stálé sokolské kino

1927 Zahájena stálá autobusová doprava mezi Olomoucí, Křelovem a Břuchotínem

1943 Při požáru zcela vyhořela sokolovna v Křelově

1945 Při osvobozovacích bojích dne 8.května těžce poškozeny obě vesnice. Správu obcí přebírají místní národní výbory. Založena strojnická dílna S. Nastoupila (od r. 1950 družstevní závod Kodruko)

1946 Otevřena mateřská škola v Křelově. Založena zemědělská strojní družstva v Křelově a Břuchotíně

1948 Dokončeny adaptace farního kostela a národní školy v Křelově. Obnoven rybník Sekerník

1949 Znovu vystavena křelovská sokolovna. Opravena budova národní školy v Břuchotíně

1952 Založena první jednotná zemědělská družstva v Křelově a Břuchotíně(rozpadla se v r. 1953)

1953 Bývalá rolnická záložna v Křelově zestátněna

1956 Druhé založení jednotných zemědělských družstev v Křelově a Břuchotíně

1957 V Křelově otevřeno nové kino

1958 Sjezd rodáků obce Břuchotína. Mateřská škola v Křelově se přestěhovala do bývalého sirotčince

1960 Sloučení obcí Křelova a Břuchotína (s názvem Křelov)

1961 Sloučením JZD v Křelově, Břuchotíně a Řepčíně vzniklo JZD Haná se sídlem v Křelově

1963 Demolice farního kostela sv. Jiljí v Křelově (nebyla nutná)

1968 Uzavření školy v Břuchotíně

1969 Sjezd rodáků obce Křelova

1974 JZD Haná se sídlem v Křelově připojeno k JZD v Nákle

1975 Křelov s Břuchotínem připojeny k městu Olomouci

1976 - 1994 V těchto letech není život v Křelově a Břuchotíně historicky zdokumentován, neboť obě obce byly součástí města Olomouce

1993 Vysvěcení nového farního kostela sv. Jiljí v Křelově ( v pořadí 3. kostel v Křelově ). Neúspěšné referendum na osamostatnění Křelova

1994 Referendum na osamostatnění Křelova a Břuchotína

1995 Křelov a Břuchotín se oddělily od města Olomouce - vznikla samostatná obec Křelov- Břuchotín.První volby do zastupitelstva obce, volba starosty. Oprava pošty v Křelově

1997 Plynofikace Křelova a Břuchotína včetně přípojek domů

1998 Kabelizace telefonní sítě v Křelově

1999 Kabelizace telefonní sítě v Břuchotíně. Vybudování inženýrských sítí na Záfaří v Křelově (za příspěvek stavebníků). Oprava fary v Křelově. Obci Křelov-Břuchotín uděleny obecní znak a prapor

2000 V Křelově oprava fasády základní školy, kapličky , částečně fasády MŠ a sokolovny, pošty a kostela. Oslavy 725 let první písemné zmínky o Křelovu

Obec Křelov - Břuchotín je v kontaktu s Křelovicemi u Pelhřimova a Krzelowem v Polsku

2001 Postavena garáž hasičské zbrojnice v Břuchotíně. Oslavy 90 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Břuchotíně

Demografické údaje