5

KRAJSKÝ ÚŘAD-KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88
Dvory
Karlovy Vary
360 06 Karlovy Vary 6

Oficiální název: Karlovarský kraj

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Počet zaměstnanců: 500 - 999
Právní forma: Kraj a hl. město Praha

odeslat poptávku

Kontakty

www.kr-karlovarsky.cz

Provozní doba

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-15:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-15:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.

pokladna
PO 08:00-11:00 11:45-16:30 hod.
ÚT 08:00-11:00 11:45-14:30 hod.
ST 08:00-11:00 11:45-16:30 hod.
ČT 08:00-11:00 11:45-14:30 hod.
PÁ 08:00-11:00 11:45-13:00 hod.

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
URBIS Invest + URBIS Technologie + ENVIBRNO 2014
Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb
23.4.2014 - 26.4.2014
stánek PAV P / 126
URBIS Invest + URBIS Technologie + ENVIBRNO 2013
Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech
23.4.2013 - 27.4.2013
stánek PAV P / 318

Činnosti firmy

Krajské úřady

- krajský úřad

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Probíhá
Podpora vybraných služeb sociální prevence II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Probíhá
Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Probíhá
Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - Probíhá
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.5.2017 - Probíhá
Podpora vybraných služeb sociální prevence
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2016 - Probíhá
Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2016 - Probíhá
Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.6.2016 - Probíhá
Nestůj a pojď II
OP Zaměstnanost (YEI+ESF-S)
Datum alokace: 1.5.2016 - Probíhá
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.4.2016 - Probíhá
Smart Akcelerátor (1. kolo)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2016 - Probíhá
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.11.2015 - Probíhá
Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu -
přístavba zázemí

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 17.4.2015 - Probíhá
Modernizace a vybavení přístrojového vybavení
nemocnic KKN

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 17.4.2015 - Probíhá
Centralizace lékařské péče v nemocnici v
Karlových Varech

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2015 - Probíhá
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná
lokalita Doupovské hory

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Probíhá
Zítra v práci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.11.2014 - Probíhá
Management zvláště chráněných území a
evropsky významných lokalit v Karlovarském
kraji - Tisovec a Šibeniční vrch

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Probíhá
Omezení výskytu invazních rostlin v
Karlovarském kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.9.2014 - Probíhá
Management zvláště chráněných území a
evropsky významných lokalit v Karlovarském
kraji - Doupovské hory 1

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.9.2014 - Probíhá
Systematický projekt podpory mladých lidí na
trhu práce v Karlovarském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.8.2014 - Probíhá
Společně na trh práce v Karlovarském kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.8.2014 - Probíhá
Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2014 - Probíhá
Služby sociální prevence v Karlovarském kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.6.2014 - Probíhá
Cyklostezka Ohře III
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 13.6.2014 - Probíhá
Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Probíhá
V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2014 - Probíhá
Podpora standardizace výkonu sociálně-právní
ochrany

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Probíhá
Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2014 - Probíhá
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Karlovarském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2013 - Probíhá
Investiční podpora procesu transformace DOZP
"PATA" v Hazlově,příspěvková
organizace,1.etapa,část II

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.6.2013 - Probíhá
Vědeckotechnický park Karlovarského kraje
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2013 - Probíhá
Investiční podpora procesu transformace DOZP
"PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část I

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.2.2013 - Probíhá
Podpora sítě služeb sociální prevence v
Karlovarském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2012 - Probíhá
Informovanost a publicita GG OP VK v
Karlovarském kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Probíhá
Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v
Karlovarském kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Probíhá
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
globálních grantů OP VK v KK II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Probíhá
Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2012 - Probíhá
Cyklostezka Ohře II
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2012 - Probíhá
Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.3.2012 - Probíhá
Aktualizace dPP Karlovarského kraje s
podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy
Vary, Sokolov a Ostrov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Probíhá
V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Probíhá
Jednotná úroveň informačního systému
operačního řízení a modernizace technologie pro
příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2011 - Probíhá
Rozvoj služeb eGovernmentu na území
Karlovarského kraje - část I. až VI.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2011 - Probíhá
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Karlovarském kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 11.8.2011 - Probíhá
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Karlovarském kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Probíhá
Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních
služeb Karlovarského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.4.2011 - Probíhá
Karlovarská karta
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2011 - Probíhá
Dopravní terminál Cheb
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2011 - Probíhá
Dopravní terminál Mariánské Lázně
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2011 - Probíhá
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG
OP VK v Karlovarském kraji 2. etapa

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Probíhá
Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Probíhá
Personální audit krajského úřadu Karlovarského
kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Probíhá
Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.3.2010 - Probíhá
Inovace školského portálu Karlovarského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.3.2010 - Probíhá
Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti,
kvality, efektivity a transparentnosti v
Karlovarském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.2.2010 - Probíhá
Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 8.1.2010 - Probíhá
Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a
zlepšováním řídících procesů ve školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2009 - Probíhá
Dopravní terminál Sokolov
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2009 - Probíhá
Konference cestovního ruchu a lázeňství
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Probíhá
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v
roce 2010

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Probíhá
Cyklostezka Ohře
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 16.9.2009 - Probíhá
Poskytování sociálních služeb v Karlovarském
kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu
uživatele

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2009 - Probíhá
Územně analytické podklady Karlovarského kraje
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2008 - Probíhá
Soubor propagačních materiálů Karlovarského
kraje

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v
roce 2009

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Vizuální prezentace Karlovarského kraje
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Prezentace kulturního dědictví kraje
ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Cizojazyčná verze webových stránek
Karlovarského kraje

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova
vila

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Probíhá
Individuální projekt Karlovarského kraje pro
oblast poskytování služeb sociální prevence v
období let 2008-2012

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Probíhá
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG
OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Probíhá
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2.
část

ROP NUTS II Severozápad (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Probíhá
Informovanost a publicita GG OP VK v
Karlovarském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Probíhá
Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v
Karlovarském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Probíhá
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Probíhá
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Probíhá
zobrazit vše 
Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetDatum zveřejnění
27-5622800267/01001.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě

KRAJSKÝ ÚŘAD-KARLOVARSKÝ KRAJ


Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy.
Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Kontrolní otázka, jako ochrana proti automatickému spamu:

      doplňte číslo, např.: 12

Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Mapa ČR
Mapa kraje

Logo