Po třicetileté válce, která ves těžce postihla, v ní nacházíme většinou německé osadníky. Záhy se ovšem Kozlany opět počeštily. V závěru 19. století zde žilo okolo pěti set padesáti obyvatel, v současnosti má obec zhruba o dvě stě obyvatel méně.

Hledat firmy v obci Kozlany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Kozlany
Živé firmy - počet: 7, obec Kozlany

1.PŘEKLADATELSKÁ s.r.o. - Kozlany č. 106

FIALOVÁ PETRA MUDr. - Kozlany č. 36

HLADKÁ MARIE MUDr. - Kozlany č. 36

OBEC Kozlany - Kozlany č. 8Fotografie u firmy

RESPONO, a.s. - Kozlany

TRUHLÁŘSTVÍ-MITA s.r.o. - Kozlany č. 115Fotografie u firmy

VACULČÍK ROMAN - Kozlany č. 7

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Kozlany - Kozlany č. 8Fotografie u firmy

1.PŘEKLADATELSKÁ s.r.o. - Kozlany č. 106

RESPONO, a.s. - Kozlany

Historie obce Kozlany celá historie

Polnosti a další majetky náležející k osadě zmiňované od roku 1351 původně vlastnili vladykové z Nezamyslic. Od nich získali v roce 1376 kozlanské zboží augustiniáni z brněnského konventu u sv. Tomáše, později přesídlivší na Staré Brno. Řeholníci si zvolili za středisko okolních statků Hvězdlice a v samotných Kozlanech měli pouze hospodářský dvůr.

Po třicetileté válce, která ves těžce postihla, v ní nacházíme většinou německé osadníky. Záhy se ovšem Kozlany opět počeštily. V závěru 19. století zde žilo okolo pěti set padesáti obyvatel, v současnosti má obec zhruba o dvě stě obyvatel méně.

Již v polovině 18. století měla ves pečeť, na níž byla znázorněna radlice. Nověji užívali Kozlanští znamení s vyobrazením sv. Floriána, jemuž je zasvěcena místní kaple.

Znak udělil obci předseda PS PČR zároveň s praporem 4. června 1998. V šikmo děleném štítu vyskakuje v horním zeleném poli z dělící linky stříbrný kozel (mluvící znamení). V červeném dolním poli je pod zlatou šikmou hlavou zlaté šikmo postavené vědro s vytékající stříbrnou vodou, které je atributem sv. Floriána - ochránce v případě požáru. Zelená barva odkazuje na zemědělský charakter obce, červená symbolizuje oheň a oddělující zlaté břevno připomíná polohu Kozlan na úrodné Hané. Název obce pochází od pastevců koz nebo od osobního jména Kozel.

OBEC Kozlany

Kozlany č. 8, 68341, Bohdalice

Osoby

  • Mgr. Pospíšil Karel, starosta

Kontakty

1 části obce: