Naše obec se nachází v rovinaté krajině na pravém břehu řeky Labe, která se také nazývá „Zlatý pruh země České".

Hledat firmy v obci Kostomlátky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kostomlátky 4 firmy

OBEC Kostomlátky - 5. května 32, KostomlátkywebFotografie u firmy

Naše obec se nachází v rovinaté krajině na pravém břehu řeky Labe, která se také nazývá „Zlatý pruh země České".

TOFIKO-STĚHOVÁNÍ s.r.o. - Doubrava č. 55, Kostomlátky

PŘIBYL MARTIN - Kostomlátky č. 84

SEMECKÁ JANA - 5. května 108, Kostomlátky

Historie obce Kostomlátky celá historie

Historicky žádné ze sídel obce nemělo významnější funkci v osídlení. Byly to běžné poddanské zemědělské obce. První zmínky o obci Kostomlátky pocházejí z 15. století, kdy panství obdržel od krále Vladislava II. Jan ze Šelenbergu. Obec náležela k panství Kostomlatskému (ke hradu Mydlovaru) po konfiskaci majetku majitelů připadla obec k panství v Lysé nad Labem.

Od roku 1679 spravuje panství hrabě František Antonín Špork až do prodeje panství roku 1722 hraběti Černínovi z Chudenic. V této době vznikla osada Doubrava na plochách vysušených labských močálů. V roce 1787 bylo v Kostomlátkách 52 stavení a v nich žilo 299 obyvatel. V roce 1831 si obec zakládá vlastní „obecní špejchar“. V roce 1873 byla v severní části vybudována železniční trať Nymburk – Lysá nad Labem – Praha. Škola v Kostomlátkách byla jednotřídní od roku 1840. V roce 1896 byla vystavěna kaplička na návsi v Kostomlátkách, v Doubravě v roce 1913. V roce 1898 vznikl Spořitelní a záložní spolek, v roce 1920 Spolek hasičů a v roce 1921 Sokol. V Doubravě působil od dvacátých let 20. století ochotnický sbor. V roce 1925 byla obec Kostomlátky elektrifikována, Doubrava v roce 1933. V roce 1933 zahájila firma Vojtěcha Lanny regulaci řeky Labe. Stavba plavební komory a jezu trvala čtyři léta. Na některých místech odbočilo Labe asi o sto metrů od obce, proti dřívějšímu toku, který vedl těsně kolem domků stojících na samém břehu. V roce 1937 bylo Labe zregulované a břehy zpevněné, tak, že se odvrátilo nebezpečí a škody z povodní. Počínaje rokem 1941 tudy proplouvají parníky na trati Mělník – Kolín. Roku 1949 se začala stavět elektrárna na levém břehu Labe, přímo vedle zdymadel. Jsou tu vybudovány 2 turbíny na výrobu 1200 kW/ hod. Roku 1954 byla elektrárna dána do provozu.

V novodobé historii probíhaly akce „Z“ na vybudování samoobsluhy, chodníků, dešťové kanalizace. V obci je založeno JZD. V obci vzniká chatová osada u Labe. V roce 1968 je uzavřena jednotřídní škola. Dětí dojíždějí do ZŠ v Nymburce.

V roce 1980 byla obec Kostomlátky (Doubrava již v roce 1960) připojena společně s dalšími malými obcemi ke Kostomlatům nad Labem. Od této doby se rozvoj obce pomalu zastavoval a ustupovala také aktivita občanů.

Od 1.1.1993 vzniká samostatná obec Kostomlátky – Doubrava.

Demografické údaje