Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil.

Hledat firmy v obci Kostelec u Holešova
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kostelec u Holešova 20 firem

OBEC Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova č. 58webFotografie u firmy

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil.

ČESKÁ POŠTA Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova č. 58

SW4Y s.r.o. - Kostelec u Holešova č. 139

FUTURELI s.r.o. - Kostelec u Holešova č. 299

ŘIHÁK RADEK - Kostelec u Holešova č. 30

ŽŮREK PETR-PROJEKCE TZB - Kostelec u Holešova č. 220

ZP MORAVAN, a.s. - Kostelec u Holešova č. 277

ZŠ Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova č. 191Fotografie u firmy

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ-SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - Kostelec u Holešova č. 285

MŠ Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova č. 232

MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA, o.p.s - Kostelec u Holešova č. 58

STŘEDOMORAVSKÁ AGENTURA ROZVOJE VENKOVA, o.p.s. - Kostelec u Holešova č. 58

TJ SOKOL Kostelec u Holešova - Kostelec u Holešova č. 78

VALUVIS s.r.o - Kostelec u Holešova č. 57

TKADLČÍK RADIM - Kostelec u Holešova č. 290

EKOLOGIE BARTOŠ - Kostelec u Holešova č. 91

ŠŮSTAL ONDŘEJ - Kostelec u Holešova č. 139

FARMA LEŽÁK - Kostelec u Holešova č. 183

ZUŠ F. X. RICHTERA - Kostelec u Holešova č. 191

VÁLEK LUMÍR - Kostelec u Holešova č. 146

Historie obce Kostelec u Holešova celá historie

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.

Historie obce Karlovice:

Obec Karlovice se rozkládá na kopci za Kosteleckým lesem severozápadně od města Holešov a 2 km severně od obce Kostelec u Holešova. Patří k nejmenším a nejmladším obcím Holešovského regionu, byla založena v roce 1780 hraběnkou Marii Barboru Erdödy, majitelkou Holešovského panství, na žádost 20 svých poddaných z Kostelce u Holešova. Vydáním zakládací listiny povolila výstavbu 20 chalup na přidělených pozemcích a dala obci jméno po jednom ze svých synů.Prvním fojtem byl Martin Hlavizňa, který spolu s Josefem Pospíšilem, Václavem Robalou, a Martinem Jermanem začali řídit a spravovat obec.K rozšiřování obce dochází pouze po pravé straně příjezdové cesty směrem k lesu. V letech 1800 až 1825 dochází k rozdělování chalup na menší chaloupky až po dnešních 53 domů. V roce 1880 byla založena zvonice, která byla postavena uprostřed obce.V letech 1895 až 1898 došlo zásluhou pokrokového starosty Kristiana Tomečka ke scelování polí společně s Kostelcem u Holešova a k vybudování umělého zavlažování a odvodnění luk. Tato akce byla ojedinělá svým rozsahem a provedením, o čemž svědčí návštěva moravského místodržitele barona Spena Bodna při kolaudaci této akce v Kostelci u Holešova 12.7.1898.

Na levé straně cesty je již katastr obce Kostelec u Holešova kde stojí 11 domů. V místě kde dnes stojí dřevěný kříž, stával asi ovčín , stodola a kvartýr ovčího hospodáře jako pozůstatek zaniklé osady Krnůvky, která se rozkládala na planině mezi Kosteleckým lesem, Beňovem a Líšnou ještě roku 1447, kdy ji prodal Jan z Cimburku i se dvorem Meškovi z Kostelce. Od roku 1547 byly již Krnůvky pusté.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.