Hledat firmy v obci Kobylnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kobylnice 11 firem

OKRASNÉ ZAHRADY DOBRKOVSKÝ - Kobylnice č. 56Fotografie u firmy

KUBEČEK MARTIN-MOPE - Kobylnice č. 45

MOPE s.r.o. - Kobylnice č. 45

RANČ U KULHAVÝHO VELBLOUDA - Kobylnice č. 53

KRE-TECH s.r.o. - Kobylnice č. 3

OBEC Kobylnice - Kobylnice č. 8

TOTOSTUDIO - Kobylnice č. 48

BEZVADARKY.CZ - Kobylnice č. 47

ZAHRADNICTVÍ SEKVOJ - Kobylnice č. 51

AUTODOPRAVA KADEŘÁVEK s.r.o. - Kobylnice č. 11

ČESKÝ CHOV, spol. s r.o. - Kobylnice č. 20

Historie obce Kobylnice celá historie

Kobylnice, staré pojmenování Kobylníky, pochází z dob, kdy byli hojně chovány koně pod širým nebem na takzvaných "kobylích polích" .Koně zde pěstované náleželi biskupství a hospodářství v Žerčicích.Roku 1228 náležely Kobylnice klášteru Sv. Jiří v Praze. Roku 1295 náležela vesnice Kobylnice biskupskému zboží Žerčickému. Se Žerčicemi byly Kobylnice ve svazku pod společnou vrchností až do doby, kdy obě vsi byly připojeny k panství Dobrovickému. Roku 1420 je Arcibiskup Konrád je zapsal Janu z Ještěrb. Kobylnice patřily k farnosti Žerčické. Kostel sv Mikuláše v Žerčicích je připomínán jako farní r. 1384. V době husitské byl Kališníků. roku 1592 patřil církvi Evangelické, v této době zde kázal farář Vít, ještě roku 1723 kázáno zde po obojí. Po třicetileté válce fara zanikla a farnost spravovali faráři z Dobrovic. Roku 1786 znovu v Žerčicích byla zřízena lokalie a roku 1854 fara.

Školou patřili Kobylnice k Žerčicím, v 17. stoletím byly Žerčice vedle obce Rejšic jedinou venkovskou školou na panství. Škola byla nejprve jednotřídná, roku 1877 byla rozšířena o druhou třídu a roku 1892 o třídu třetí. Na cestě z Kobylnic do Žerčic bylo u Žerčic popravní místo.

Z Kobylnic se pohřbívá na hřbitov do Žerčic vystavěn r. 1904. Silnice do Žerčic stavěna roku 1907.

V roce 1922 čítal celý katastr obce Kobylnice 210 hektarů 58 arů, z čehož orné půdy 160 hektarů a 81 arů. Roku 1928 byl v obci vystavěn památník padlým za 1. světové války. 1. prosince 1930 bylo při sčítání lidu napočítáno 148 obyvatel ve 32 bytech.Pomník padlým za 1.světové války.

---

V roce 1713 měla obec 60 obyvatelů v 9 domech. V roce 1843 166 obyvatelů ve 20 domech, v roce 1890 151 obyvatelů ve 26 domech v roce 1930 147 obyvatelů v 37 domech.

K obci náležela pole: Bezděkovská pole, Červenická pole, Stržní pole (rozkládaly se od panského dvora k Ledeckým gruntům, pole u strže, u lávky, u branky, , na ohradě, v jámě. Humenecká pole ( rozkládala se od stráně Karlovecké ke vsi - pod strání, v Karlovci u Řehnice) Roklická pole (rozkládala se od roklí k cestě ke Chválovu) Bukalovksá pole (rozkládala se od polí náležících ke obci Telib, panský les Bukal) Chvalovská pole (rozkládala se od pole J. Buriána až k rybníku Židu, les Chvalov)

Kobylnice byly vsí malou. Dvůr roku 1638 sešlý a choval se v něm pouze dobytek jalový, roku 1713 patřilo ke dvoru 52 polí prostřední, 96 špatných a zahrada pod 4 korce a u samého dvora louka Matenka. Před tím bylo při dvoře více polí, jelikož krajští komisaři roku 1735 rozhodly a vrchnost 125 korců ke třem gruntům podstoupila. Počátkem 17. století byly zde dva selské grunty a 6 chalupnických. Jeden statek Kryštofa Neumanna a druhý Adama Chuchka, od roku 1639 byly po válce zcela zpustlé a chalupa Jakuba Kubelky roku 1642 srovnána se zemí. Duchek a Kubelka ze vsi zcela zmizeli. Živnosti a jejich pusté grunty dostali až po třiceti letech nový hospodáři zároveň s gruntem Neumannovým. Do konce 18. století přibylo 7 nových popisných čísel, tedy zde bylo 15 popisných číselCesta z Kobylnic do Žerčic.

Demografické údaje