Obec Kněževes se nachází severozápadně od Prahy. Ve vesnici se dochovala jednoduchá barokní brána s rozeklaným trojúhelníkovým štítem s postavou sv. Jana Nepomuckého.

Hledat firmy v obci Kněževes
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Kněževes
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

VP AGRO, spol. s r.o. - Kněževes ul., Kněževes

SHOW ART EVENTOVÁ AGENTURA - Družstevní 151, KněževesFotografie u firmy

VLASOVÉ STUDIO ROSSO - U Školy 3, Kněževes

Historie obce Kněževes celá historie

1. Nálezy z ml. doby kamenné - objev z r. 1998. Asi 6000 1. - 3500 1. př. Kr. 2. Nálezy z období pravěkého - kultury Únětické. Asi 24001. - 20001. př. Kr. 3. Nálezy z období 8. - 9. stol. n. l. Ve 20. stol. n. l. byly v naší obci nalezeny dvakrát hroby s kostrami lidí, kteří bylí pohřbeni zvláštním rituálním, tj. obřadním způsobem ve skrčené poloze.

Při stavebních výkopech Jednak přímo v obci r. 1953 poprvé místní občané objevili dosti zachovalé pozůstatky lidí, jednak podruhé v kněževeském katastru u blízkého letiště Praha - Ruzyně v r. 1998 při výstavbě areálu skladových hal s názvem Airport logistic park rak. bankov. skupiny Reiffeisen byly zjištěny další archeologické nálezy včetně 20 hrobů.

Tyto pravěké vykopávky vzbudily velký zájem nejen odborníků. Místní rodáci a starousedlíci mohli již dříve sledovat podobné objevy z okolí blízkého Suchdola a byli poučení ze školních učebnic o tzv. Únětické kultuře. Něco jiného je ovšem setkání s Únětickou kulturou přímo ve vlastní obci a na vlastní oči uvidět její projevy, spoluprožít kouzlo překvapivého nálezu z dávnověku.

Definice skrčence: "Skrčenec=kostra člověka, pohřbeného z důvodů rituálních v poloze skrčené. Charakteristický zjev v našich zemích zejména pro kulturu Únětickou.

Vykopávky byly provedeny pracovníky Archeologického ústavu v Praze na staveništi V. Č. v době od 8. do 14. 12. 1953. Tak pradávno před několika tisíci lety pohřbil kdosi 5 lidí právě na tomto místě. A daleko větší počet lidí se našel na plošině u Bílé skály, v blízkosti letiště. Samí skrčenci. 1998 Našly se i jámy, vysekané do skály, obilnice z 8. -9. stol.

Poznámka:

R. 1879 učinil roztocký lékař a amatérský archeolog Čeněk Rýzner objev rozsáhlého pohřebiště - pravidelné řady hrobů o jednotné šířce l, 5m, oddělených metrovými uličkami. Holý vrch, Osada z tohoto období se nacházela na vých. straně Kozích hřbetů a byla od pohřebiště oddělena vodním tokem. R. 1928 se ve skalní štěrbině na Kozích hřbetech našel "Soubor bronzových dýk zdobených zlatem a jantarem a pokrytých jemně tepanými ornamenty. Potud neznámá kultura mladší doby kamenné je od té doby nazývána Únětickou kulturou. Únětický potok pramení právě v Kněževsi u Prahy.

OBEC Kněževes

Sídlo úřadu

U Národního výboru 62, Kněževes, 25268, Středokluky

Osoby

  • p. Kettner Stanislav, starosta

Kontakty

1 části obce: