První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce. Katastrální území Kmetiněvsi má rozlohu 685 ha, z toho je většina polí.

Hledat firmy v obci Kmetiněves
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kmetiněves 6 firem

OBEC Kmetiněves - Kmetiněves č. 17webFotografie u firmy

První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce. Katastrální území Kmetiněvsi má rozlohu 685 ha, z toho je většina polí.

ZŠ A MŠ Kmetiněves - Kmetiněves č. 77Fotografie u firmy

JK REKLAMNÍ AGENTURA - Kmetiněves č. 32

HAMPEIS JIŘÍ-TRUHLÁŘSTVÍ - Kmetiněves č. 93

ELITA SEMENÁŘSKÁ, a.s. - Kmetiněves č. 23

CELIA-CZ s.r.o. - Kmetiněves č. 37

Historie obce Kmetiněves celá historie

Osada Kmetiněves, po staročesku Kmetná ves byla založena v 2. polovině třináctého století kolonisti povolanými pražskými knížaty, jimž krajina náležela. Osada Kmetiněves se zpravovala samostatně už od dob krále Jana Lucemburského r. 1336. Od 14 století se často měnili vlastníci obce. byli mezi nimi jak drobní zemani, tak i Jiří poděbratský,jindřich z Kolovrat, Jindřich Bezdzužický atd. V roce 1336 byla Obec Kmetiněves dána se všemi právy a příslušenstvím klášteru Doksanskému. Roku 1782 byl tento klášter zrušen, jeho mění bylo zabráno pro náboženskou matici a vládu nastoupila státní administrativa pod úřadováním Václava Ferdinanda Netvorského, ratíře z Březí. Kmetiněves roku 1797 koupil baron jakub Wimer, a nakonec zůstala v majetku jana Antonína Lexy.

Ze starých písemností se dovídáme, že roku 1848 byla zrušena veškerá robota a Kmetiněves se stala obcí samostatnnou

Demografické údaje