Hledat firmy v obci Klapý
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Klapý 11 firem

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLAPÝ - Klapý č. 40webFotografie u firmy

Zabýváme se rostlinnou i živočišnou výrobou. V prodeji nabízíme jablka, třešně, višně, meruňky, švestky.

ZŠ A MŠ Klapý - Klapý č. 85webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Klapý, s.p. - Klapý č. 200

LIŠKA DANIEL - Klapý č. 7

JÁNSKÝ MILOSLAV - Klapý č. 75

JÁNSKÁ HANA - Klapý č. 75

JEZDECKÝ KLUB HAZMBURK, z.s. - Klapý č. 59

ANETTE SVATEBNÍ-KYTICE.CZ - Klapý č. 208

OBEC Klapý - Klapý č. 200Fotografie u firmy

MIKULA ANTONÍN - Klapý č. 118

LAUBE VOJTĚCH - Klapý č. 205

Historie obce Klapý celá historie

V roce 1997 je tomu 800 let, kdy byl prvně zaznamenán název obce Klapý: bylo to v souvislosti s jejím darováním zámožným a pobožným vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Hroznata pocházel ze zdejšího kraje a založil a obdarovával dva kláštery. Nakonec zahynul bídnou smrtí. V církevní literatuře je uveden jeho životopis.

Název Klapý (Cleppi) je však daleko starší. Dr. K. Chaloupecký uvádí, že je keltského původu (od keltského klép = pramen). Jiná verze výkladu,jak vzniklo jméno obce i hradu, je v Dalimilově kronice a v různých pověstech. Četné archeologické nálezy ze vsi a hradu nyní nazvaného Hazmburk (1335 Hassenburg) svědčí o sdílení pravěkými lidmi již v době kamenné. V litoměřickém muzeu jsou uloženy četné nálezy, dary pana Z. Koutka: několik kamenných sekeromlatů a šňůrová keramika z eneolitu a další předměty z doby bronzové, římské, laténské a hradištní nalezené většinou koncem 19. století.

Po příchodu Slovanů byl hrad Klep i vesnice na hranici panství Lučanů a kníže Vlastislav odtud podnikal různé výpady proti sousednímu kmeni Čechů. Podle pověsti v Dalimilově kronice byl hrad i vesnice opevněna tvrzí, kterou založil lucký vévoda Léva. První písemný záznam o vsi Klapý je z roku 1197 villam Cleppi monii Teplensis (CB.I, 32613), další záznamy z let 1212, I237 až 1335, kdy patřilo klapské panství rodu Ronovců a v posledním roce králi Janu Lucemburskému. Období, kdy zde vládli Zajícové z Valdeka (do roku lSS8) a potom Lobkovicové, Dietrichsteinové a Herbersteinové, kteří již sídlili na zámcích v Libochovicích nebo v Budyni, je podrobně popsáno v literatuře (a čtenářům snad i dostatečně známo).

Chtěl bych jen připomenout klapského rodáka Jana Horáka, jinak zvaného Hassenberger, který byl v roce 1541 povýšen do šlechtického stavu a roku 1 S4S byl zvolen pražským arcibiskupem. Než však došlo k potvrzení jeho volby papežem, zemřel.

V roce 1882 se odtrhla skála na úbočí Házmburku a sjela po úbočí vrchu nad obec. Tehdy se Klapý ocitlo ve středu katastrofálních událostí, jež pokračovaly v roce 1898 a I900. Sesuvy půdy, vyvolané vydatnými dešti, zavalily celkem 84 obytných domů (stalo se to tehdy jen na jediném místě v Českém středohoří). Tyto události podrobně popsala Kateřina Schmitová ve své maturitní práci uložené v klapské knihovně.

Vesnice Klapý je sídlem zemědělského družstva, které obhospodařuje i okolní katastrální území (Lkáň, Dlažkovice a od roku 1996 i Solany a Lukohořany). Družstvo bylo založeno v padesátých letech tohoto století a je známo jako dobře hospodařící velký zemědělský podnik s dobrými výsledky i v pěstování ovoce.

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že významné výročí první písemné zmínky o své obci veřejně oslaví až v roce 1998 společně s výročím založení dobrovolného hasičského sboru. Dodejme, že v roce 1898 byla také dostavěna železnice Lovosice-Most a byl otevřen provoz výroby portlandského cementu v Čížkovické cementárně.

Demografické údaje