V Jílovicích se nachází kostel Sv. Jakuba z konce 13. století. V nedalekých Kojákovicích si můžeme prohlédnout hodnotný soubor zděných lidových staveb z 19.století, mezi nimiž vyniká návesní kaple a kovárna. Pomník padlým vojínům vytvořil v roce 1923

Hledat firmy v obci Jílovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Jílovice 20 firem

BAZAL PETR-SLADE ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE - Jílovice č. 21

Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti elektroinstalačních prací - dodávku osvětlení, montáž a revize elektroinstalace, servis a revize hromosvodů, instalaci televizních antén a zabezpečovacích systémů.

ČESKÁ POŠTA Jílovice u Trhových Svin - Jílovice č. 138

MINIBAGRCB - Jílovice č. 114

OBEC Jílovice - Jílovice č. 170

TIGA s.r.o. - Lipnice č. 48, Jílovice

DACHS KNIVES - Jílovice č. 124

ZUŠ F. PIŠINGERA - Jílovice č. 81

STŘECHY ŠÍREK - Jílovice č. 195

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Šalmanovice - Šalmanovice č. 2, Jílovice

KORANDA LADISLAV Bc. - Šalmanovice č. 68, Jílovice

ZŠ a MŠ Jílovice - Jílovice č. 81Fotografie u firmy

NEMA, spol. s r.o. - Jílovice č. 224

MAZDA VRAK - Lipnice č. 1, Jílovice

WOODKY s.r.o. - Jílovice č. 224

OREL JEDNOTA Jílovice - Jílovice č. 228

DVOJKOLA.CZ - Jílovice č. 230

APARTMÁNY JÍLOVICE - Jílovice č. 7

ČTVRTNÍKOVÁ TAŤÁNA - Kojákovice č. 83, Jílovice

MILŠTAIN JIŘÍ - Jílovice č. 117

JANEČEK PAVEL - Jílovice č. 19

Historie obce Jílovice celá historie

Obec vznikla již ve 13. století, do písemných pramenů však vstupuje poprvé až rokem 1366, kdy Jílovice Jan z Landštejna spolu s Třeboní prodal bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka.

Na návsi je dochována nejcennější památka - původně ranně gotický kostel sv. Jakuba z roku 1370, který byl později několikrát přestavěn. V kostele se na hlavním oltáři nachází obraz sv. Jakuba, který byl namalován v roce 1858 malířem Františkem Čermákem. Nejstarší součástí vnitřního vybavení kostela je kazatelna z roku 1720.

V roce 1850 se Jílovice staly samostatnou politickou obcí spadající nejprve k třeboňskému, pak krátce k trhosvinenskému a poté k českobudějovickému okresu.

Historický přehled

Název Jílovice asi nebyl odvozen od jílovců (rýžování zlata), jak se domnívá historik Jireček, spíše dostala obec jméno po jílovité, čili hlinité půdč na níž byla založena. Když se sedlska, čili dédiny, počaly v tomto kraji množiti, má se za to, že vznikla Jílovice Velká neb Vetší Jílovice na rozdíl od Menší Jílovice nebo také Jílovičky - Vesky.

Prvními majiteli obce byli páni z Landštejna. Jan z Landštejna prodal roku 1366 polovinu panství třeboňského s vesnicemi Jílovice a Veska bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. V té době již zde byl kostel sv. Jakuba. Roku 1458 zastavil Jan z Rožmberka Jílovice Hanušovi Gnauerovi od Hory, měšťanu z Jindřichova Hradce a jeho manželce Dorotě. V té době žil v Jílovicích rytíř Vojtech, který byl obžalován Markétou z Doudleb, že držel dědiny, které jí patřily. Snad zástavou na dluh byly Jílovice krátkou dobu v držení rytířské rodiny Višně z Větrně. Od Jana Višně je roku 1550 vykoupili rožmberští poručníci Jeroným Šlik, hrabě z Pozounu a Oldřich Holický ze Šternberka za 435 kop grošů. Roku 1551 zastavil Jílovice pan Vilém z Rožmberka paní Kateřině Kořenské z Terešova. Roku 1600 byly Jílovice po zrušení august. kláštera v Borovanech (odtud dojížděli kláštemíci konat bohoslužby do Jílovic) vloženy dvory kmetcí v Jílovicích pánům z Rožmberka v dědičný majetek. Vymřením Rožmberků roku 1611 přešlo třeboňské panství na pány ze Švamberka jen do roku 1619. Petru Švamberkovi, jeho ženě vdově Maxmiliáne bylo třeboňské panství odňato za účast v odboji proti habsburskému císaři Ferdinandovi a 2.1.1647 bylo darováno arcivévodovi Leopoldu Vilémovi^ který je 2.1.1660 prodal hraběti (od roku 1670 knížeti) Janu Adolfu 1. ze Schwarzenberka, V tomto majetku zůstala obec Jílovice až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a robota.

Demografické údaje