Jevíčku dominuje původně gotická městská věž ze 14. století, jež doplňovala obranný systém města. K dalším památkám patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotický kostelík sv. Bartoloměje, bývalá židovská synagoga a renesanční zámeček z roku 1559.

Hledat firmy v obci Jevíčko
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Jevíčko
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

INTOP-CONSTRUCT - Brněnská 183, Jevíčko

ZŠ Jevíčko - U Zámečku 784, JevíčkowebFotografie u firmy

KREJČÍ LUBOMÍR - Okružní II 810, Jevíčko

Historie obce Jevíčko celá historie

Doba založení Jevíčka není jednoznačná. Existuje celá řada pověstí, ale je jisté, že Jevíčko existovalo jako slovanská obec již v 12. stol. Jako město je postavili kolonisté v první polovině 13. stol. V r. 1258 bylo povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na město královské s Magdeburským právem. Podřídil mu 13 okolních vesnic jako jeho hospodářskou základnu. Po stránce městské architektury patří Jevíčko k nejvýznamnějším ukázkám středověké architektury. Má elipsovitý tvar přizpůsobený výspě, na které bylo založeno. Ve svém středu má téměř pravidelné čtvercové náměstí (14.850m2), z jehož koutů se rozbíhají v pravoúhlých směrech ulice. Město mělo též oválné kamenné hradby (dodnes částečně zachovalé) se čtyřmi branami, kterými vedly přesně dle světových stran na náměstí hlavní silnice.

Jevíčko leželo na dvou obchodních stezkách, jednak na tzv. polské - tj. Praha - Litomyšl - Jevíčko - Olomouc - Krakov, dále na obchodní cestě od Brna na sever. Přesunutím obchodních cest ztrácí město své královské výsady i svobodu.

MĚSTO Jevíčko

Palackého nám. 1, Jevíčko, 56943, Jevíčko

Osoby

  • p. Pávek Dušan, dipl. um., starosta

Kontakty