Hledat firmy v obci Jeníkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Jeníkov 8 firem

KOVOVÝROBA JENÍKOV - Jeníkov č. 82

TEISLER JAROSLAV Ing.-ČÍNSKÉ LÉČITELSTVÍ - Jeníkov č. 101

ŘEZNÍČEK JIŘÍ-TRUHLÁŘSTVÍ - Jeníkov č. 8

DIEPOLDOVÁ ROMANA - Jeníkov č. 147

OBEC Jeníkov - Jeníkov č. 7

LAŠTŮVKA ANTONÍN - Jeníkov č. 145

JEKL PAVEL DiS. - Jeníkov č. 83

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO HLINSKO - Jeníkov č. 51

Historie obce Jeníkov celá historie

V roce 1392 připomínán jako "ves Genykow". Obec spadala pod rychmburské panství, které v té době spravovalo téměř 60 vsí, takže rychmburské panství patřilo k největším světským statkům předhusitské doby. Roku 1392 Smil Flaška z Pardubic a Rychmburka postoupil rychmburské panství Otovi z Bergova a Bočkovi z Poděbrad spolu se 62 osadami.

V 15. století patřila ves k rychtě v Kameničkách. Na sklonku 15.a 16. století náleželo k nejvýnosnějším zdrojům šlechtických příjmů rybníkářství. I pod Jeníkovem a u Kameniček jsou z té doby zbytky bývalých hrází rybníků. Za Jeníkovem byl panský ovčín lánský, nynější osada Lány, který i s nedalekým vrchnostenským dvorem Lhotami, nynější osadou Lhoty, patřil ke Kameničkám.

V roce 1654 provedla zvláštní komise „Generální privatizaci země a popis Čech“. Výsledkem bylo zhotovení prvního katastru zvaného „Berní rula“, která stanovila poplatnost selské půdy. Dle „Berní ruly“ byli v Jeníkově sedláci, kteří měli 40 – 24 strychů. V roce 1698 bylo v Jeníkově 14 rodin sedláků, 12 podruhů a podruhyň, 6 rodin sirotčích. V roce 1789 měla ves 39 domů. V roce 1833 uvádí Sommer 38 domů a 478 obyvatel. Velký rozvoj obce nastal během deseti let, protože Palacký uvádí k roku 1843 již 88 domů a 562 obyvatel.

Hlavním zaměstnáním obyvatel vedle zemědělství bylo tkalcovství a hrnčířství. V roce 1880 měla obec 101 domů a 554 obyvatel. Za první světové války padlo z obce 18 mužů v nejproduktivnějším věku. Důsledky 1. světové války se promítly i do zemědělství. JZD bylo v Jeníkově založeno v r. 1958. K 1. dubnu 1971 došlo ke sloučení JZD Jeníkov s JZD Kameničky. K dalšímu sjednocení s JZD Dědovou došlo k 1. lednu 1975. Nyní je od r. 1990 předsedou zemědělského družstva Antonín Pešek z Jeníkova. Pod jeho vedením družstvo dosahuje velmi dobrých výsledků.

Od roku 1975 do roku 1990 tvořila obec městskou část Hlinska.

Demografické údaje