Tato podhorská obec se nachází pod Orlickými horami na východě Čech v okrese Rychnov nad Kněžnou, podél Javornického potoka v délce šesti kilometrů. Dominantu obce tvoří pozdně barokní kostel zasvěcený Sv. Jiří z let 1785-87.

Hledat firmy v obci Javornice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Javornice 18 firem

ZŠ Javornice - Javornice č. 2webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Javornice - Javornice č. 7

BASLI s.r.o. - Javornice č. 433

SILVER SILICON, a.s. - Javornice č. 3

RÁZEK JAN - Javornice č. 80

OBEC Javornice - Javornice č. 3

NAVRÁTIL JAROSLAV - Javornice č. 391

TJ SOKOL Javornice - Javornice č. 33

KRUNČÍK JAROSLAV - Javornice č. 176

KRUNČÍK JAROSLAV Ing. - Javornice č. 176

PENZION JAVORNICE - Javornice č. 140

POTRAVINY CBA Javornice - Javornice č. 246

ADAMEC JIŘÍ Ing. - Javornice č. 238

ZEA RYCHNOVSKO a.s. - Javornice č. 354

BERNARD STANISLAV Ing. - Přím č. 24, Javornice

CHALOUPKA U DVOŘÁKŮ - Javornice č. 218

EŠPANDR PETR-ZEMNÍ PRÁCE MINIBAGREM - Javornice č. 316

PM COSMEO s.r.o. - Javornice č. 310

Historie obce Javornice celá historie

Tato podhorská obec se nachází pod Orlickými horami na východě Čech v okrese Rychnov nad Kněžnou, podél Javornického potoka v délce šesti kilometrů.

Nejstarším hodnověrným dokladem o existenci Javornice je prozatím starý popis Pražské diecese, sepsaný pod dohledem arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi rokem 1344 a 1350. V archivu se dozvíme, že již v roce 1358 to byla ves a tvrz. Snad ji založil Sukoslav Drslavec (nebo Drslavic) z Potštejna. Obec se stávala velmi často předmětem obchodu. Mezi významnější majitele patřili Jan z Vartenberka, Jiří z Poděbrad, Vilém z Pernštejna a Pardubic. Od roku 1640 do 20. století byla v majetku rodu Kolowratů Libštejnských. V kronikách jsou zachyceny tři velké pohromy, které postihly obec. Roku 1639 ji zpustošili Švédové, v roce 1772 zde řádila cholera a roku 1801 byla postižena povodní.

Dominantu obce tvoří pozdně barokní kostel zasvěcený Sv. Jiří z let 1785 - 87, který byl postaven zedníkem J. Schubertem z Černíkovic a tesařem Fr. Peychou z Třebešova.

Obec leží v nadmořské výšce 420 m, má podle sčítání lidu z roku 2001 881 trvale bydlících obyvatel. Nejvyšším bodem obce je Jahodová hora , která má 502 m n.v. a nalézá se nad částí obce s místním pojmenováním Betlém. Je přístupná po staré císařské silnici, jejíž část se dochovala. Začíná na křižovatce k Jahodovu a končí na začátku Slatiny n. Zd. Od Jahodové hory směrem ke Slatině n. Zd. je při této cestě upravená lesní studánka "Buriánka" a kaple Sv. Anny, která je již na katastru Obce Slatina N. Zd. Z této cesty je krásný výhled na celé Orlické hory, a proto je zde vždy na Nový rok společné setkání turistů a lidí dobré vůle, kteří si sem přicházejí odpoledne podat ruce a popřát k Novému roku, již více než 20 let.

Je zde základní devítiletá škola, kterou mimo dětí z Javornice navštěvují děti z obcí, které patří k Obecním úřadům Liberk a Zdobnice, 3 obchody, 2 hostince. V hostinci "U Sokola" je turistická ubytovna.

V obci je trvale otevřen památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových přístupný od 1.5. - 30.9. každý den, mimo pondělí. Dohodou po telefonu 494 545 172 nebo 494 545 135 je možno návštěvu uskutečnit i mimo uvedenou dobu. Obec Javornice jej zpřístupnila r. 1980 po zakoupení a úpravě domu, kde oba umělci žili. V domě je stálá výstava obrazů profesora V. Sedláčka z majetku Obce Javornice a Krajské galerie Hradec Králové. Část expozice je věnována krajkářskému umění Marie Sedláčkové - Serbouskové. Jsou zde k vidění i koňské bričky, kterými mistr Sedláček jezdil s koněm Gidranem po okolí a maloval zejména krajinu a lidi pracující v zemědělství.

Součástí výstavních prostor je i pamětní síň Josefa Korejze Blatinského, etnografa a dlouholetého kronikáře Obce Javornice. Tam si můžete prohlédnout obrazy z jeho tvorby na kterých jsou výstižně zachyceni venkované v krojích z různých částí Čech, Moravy a Slovenska, krajiny, domy a různé obyčeje.

V další části památníku naleznete i výstavu loutek a starých hraček.

Z Javornice vedou turistické stezky do nejkrásnějších částí Orlických hor.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.