Janová (původně Johanová) se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m n.m. dosahuje vrch Lysný.

Hledat firmy v obci Janová
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Janová 16 firem

ŠULÁKOVÁ BARBORA-BRESAM - Janová č. 20

OBEC Janová - Janová č. 200Fotografie u firmy

CONCEPT DESIGN - Janová č. 6

FICEK MICHAL-EUROOKNA - Janová č. 261

PISKLÁK PAVEL - Janová č. 175

HRAD MARTIN-VÝŠKOVÉ PRÁCE - Janová č. 253

HALAŠ JOSEF - Janová č. 211

MŠ Janová - Janová č. 58Fotografie u firmy

MINIKEUROPE - Janová č. 266

VSACKO HOVĚZÍ a.s. - Janová č. 266

SDH Janová - Janová č. 200

PENZION, KAVÁRNA JANOVÁ - Janová č. 88

KTRONIC - Janová č. 259

NAHÁŇKY.CZ - Janová č. 171

KOVÁŘSTVÍ GRYGARA - Janová č. 234

PLEVÁK PETR - Janová č. 251

Historie obce Janová celá historie

Název obce se ve starších českých pramenech objevuje v podobě Johanowa (1505), Juhanowa (1535), z Juhannovy (1644), Johanowa (1670, 1720, 1872), Johanowa (1872), Johanová (1872). R. 1948 byl název obce změně na Janová. Název obce je odvozen od osobního jména Johan, případně Juhan a přípona -ová vyjadřuje vlastnický vztah nositele toho jména ke vsi. V místním nářečí se jméno obce dříve vyskytovalo v podobě Juhanová, juhanovský, Juhanovjan anebo Johanová, johanovský, Johanovjan.

Podle poetičtějšího výkladu byla osada věnována Johance, dceři majitele vsetínského panství a podle jejího jména byla obec pojmenována Johanová.

Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských deskách olomouckých.

Kvůli účasti v tzv. valašských povstáních byla celá ves v únoru 1644 vypálena.

Majitelé usedlostí včetně fojta byli popraveni a jeden zahynul za povstání.

Také vpády Turků a Tatarů měly pro naši obec kruté následky, např. při vpádu roku 1663 bylo v Janové ubito 92 lidí. Další turecký vpád následoval roku 1683, v roce 1708 zde plenili uherští povstalci - kurucové a v letech 1713 - 1715 řádil v okolí mor.

Janová bývala nevelkou zemědělskou vesnicí. Podobně jako v jiných obcích v okolí mnoho obyvatel, zvláště chalupníků, odcházelo na sezónní zemědělské práce do úrodných oblastí Moravy. Po polovině 19. století se více než jedna desetina obyvatel vystěhovala do Texasu.

Ves byla v 19. století známá výrobou houní a vysokých soukenných papučí. Mnoho obyvatel nacházelo zaměstnání ve vsetínských továrnách.

JZD bylo v obci založeno r. 1957 a samostatně se vyvíjelo do r. 1972, kdy bylo připojeno k JZD Vsacko se sídlem v Hovězí. Po dalším rozšíření r. 1975 bylo přejmenováno na JZD Horní Vsacko se sídlem v Hovězí. Po r. 1990 se toto JZD rozpadlo a farma v Janové slouží zčásti zemědělské výrobě a z větší části podnikatelské činnosti.

Janová byla před r. 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V l. 1849-1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855-1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. R. 1909 se stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. R. 1975 byla Janová integrována k městu Vsetínu jako jeho místní část a r. 1992 se stala znovu samostatnou obcí.

Před vydáním tolerančního patentu r. 1781 Janová náležela do obvodu katolické školy ve Vsetíně. R. 1844 byla v Ústí otevřena pobočka vsetínské školy, avšak jen pro děti katolického náboženství. R. 1850 zanikla.

V l. 1874 - 1875 byla pro ni postavena nová budova. R. 1980 byla škola zrušena a žáci převedeni do základní školy ve Vsetíně na Ohradě. R. 1991 byla neúplná základní škola v Janové obnovena.

Janová náležela ke katolické farnosti ve Vsetíně. Po vyhlášení tolerančního patentu se její obyvatelé přihlásili k evangelickému náboženství a stali se příslušníky sborů luterského vyznání (Dolní sbor) a reformovaného vyznání (Horní sbor) ve Vsetíně, kam se hlásí i v současnosti.

K nejstarším spolkům patří hasičský sbor (zal. 1897) a dělnický spolek Sdružení pracujícího lidu Pokrok. Později byl založen Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu (zal. 1927), Sportovní klub (zal. 1940) a Tělovýchovná jednota Sokol (zal. 1948).

Obec zřídila r. 1890 hřbitov, r. 1919 byla část domů napojena na malou místní elektrárnu, r. 1937 byla obec elektrifikována napojením na síť Středomoravských elektráren, a. s. Po r. 1945 došlo v obci k rozsáhlé výstavbě rodinných domků. Po osamostatnění Janové r. 1992 byla uskutečněna generální oprava školy (1992), provedena plynofikace obce (1997 - 1998).

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.