Hledat firmy v obci Jakubovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Jakubovice
Živé firmy - počet: 4, obec Jakubovice

HOSPŮDKA STRAKA - Jakubovice č. 141

OBEC Jakubovice - Jakubovice č. 113Fotografie u firmy

POSPÍŠIL MILAN - Jakubovice č. 62

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Jakubovice - Jakubovice č. 101

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Jakubovice - Jakubovice č. 113Fotografie u firmy

HOSPŮDKA STRAKA - Jakubovice č. 141

POSPÍŠIL MILAN - Jakubovice č. 62

Historie obce Jakubovice celá historie

Rozkládají se na svahu od severozápadu k jihozápadu na severní Moravě v posledních výběžcích předhor Jese-níkfi. U kostela je nadmořská výška 490 m, vyvýšenina Stráž 54C m,. Nejvýše položená usedlost Rudolfa Macka (čp. 106) má nadmořskou výši 600 m. nejníže položený dům Richarda Rendyd(čp. 104) 355 m. Rozdíl svědčí o vysoké svahovitosti terénu. Katastr vesnice má rozlohu 702 ha půdy vykonávala co r. 1945 obecní zastuptelstva od osvobození r. l945 místní národní výbor. Tyto orgány byly vedeny starost., od r. 1945 předsedy národních výborů.

Funkci starostů zastávali:

•Josef H l u p ý

• Alexandr J u r e n k a

•Josef T r o j a n

Zemědělství

Do 16.7.1957 obhospodařovali veškerou zemědělskou půdu domkaři, drobní a střední rolníci. V uvedném datu bylo v obci založeno jedntné zemědělské duržstvo (JZD). Jeho prvním předsedou byl zvolen Ladislav Macek, čp. 43. Do společného hospodaření se zapojilo jen několik soukromých zemědělců, jejichž počet se během dalších let rozrůstal. Přesto několik zemědělců hospodaří soukromě dodnes. Dnesm 1.1.1964 přešlo zdejší JZD do Státního staku Štíty a jeho součástí je dodnes. Pro účely zemědělství byly vybudovány odchovna skotu a drůbežárna.

DopravaDo dubna 1956 neměla obec autobusová spojení. V té době byla přes obec zavedena autobusová linka. Ostatní linky byly zavedeny později, takže dnes má obec spojení do Štítů, Olšan, Šumperka, Zábřeha a ostatních přilehlých obcí.

Kultura

Malá obec vždy dbala na kulturní činnost. Zásluhou společenských organizací, osvětové besedy (založena r. 1955) a lidové správy vykazovala na místní podmínky bohatou činnost. O tom svědčí vysoký počet kulturních a společenských akcí, které byly a jsou každoročně uskutčňovány.

Výstavba domů a bytů

Výstavba domů a bytů byla prováděna hlavně v období posledních dvaceti let. Výstavbou 9 domů bylo získáno celkem 15 bytů. Přístavbami k stávajícím domům bylo získáno dalších 11 bytů. Modernizaci domů a bytů bylo dosaženo dobré úrovně bydlení našich občanů.

STO let HASIČSKÉHO HNUTÍ: 1890 – 1990

V tomto roce si připomínáme sté výročí založení “Sboru dobrovolných hasičů” v Jakubovicích. K založení tohoto dobrovolného spolku vedla naše předky potřeba ochrany majetku spoluobčanů i majetků veřejných. S tím úzce souvisí i ochrana lidských životů. Časté požáry vedly pokrokové občany k založení spolku. Jeho průkopníkem se stal místní farář p. Antonín Žaluda. K založení “Sboru dobrovolných hasičů” došlo 19. Října 1890. Jeho prvním starostou byl zvolen uvedený farář p. Antonín Žaluda, který se obklopil dalšími pokrokovými občany jako: místním starostou Františkem Jurenkou, Rudolfem Hrubým, Františkem Jurenkou (čp. 14), nadučitelem Antonínem Makasem a dalšími. Prvním úkolem se stalo zakoupení hasičské stříkačky a ostatní výzbroje.

Dobrovolná sbírka

mezi občany vynesla obnos 198 zl. 35 kr. Obnos nedostačující. Na žádost hasičů přispěli další dárci: Jeho veličenstvo císař František I., kníže Jan z Lichtenštejna. K zakoupení dvoukolové, dvouproudní stříkačky došlo tak v r. 1891. Zakoupena i potřebná výzbroj. Finanční náklad činil celkem 742 zl. Do činnosti se během let zapojilo mnoho obětavých občanů, kteří ochotně plnili úkoly pod heslem “Vlasti a obci k ozdobě – bližnímu svému k ochraně.”

V roce 1891 bylo započato se stavbou malé, na tehdejší dobu dostačující hasičské zbrojnice. Pozemek, stavební materiál a většinu potřeb věnovali místní občané zdarma. Dřívější organizace hasičských sborů byla velmi členitá. O tom svědčí velký počet volených funkcí. V záznamech jsou uvedeny tyto: starosta, místostarosta, jednatel, pokladník, revizoři účtů, velitel, náměstek velitele, četař lezců, četař bouračů, četař stříkačníků. To byla doba starší – a léta běží.

Je ctí občanů naší vesnice, že i v dalších letech pokračovali v činnosti svých předků. Ctí jejich památku, jsou na ně hrdi.

OBEC Jakubovice

Jakubovice č. 113, 78991, Štíty

Osoby

  • p. Jurenka Aleš, starosta

Kontakty

1 části obce: