Husův vrch je přírodní památka na úbočí Husova vrchu, vyhlášená v roce 1989. Nachází se u obce Hostomice. Péči o přírodní památku zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Předmětem ochrany je teplomilná vegetace s hlaváčkem jarním.

Hledat firmy v obci Hostomice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Hostomice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

MĚSTYS Hostomice - Mlýnská 158, Hostomiceweb

Husův vrch je přírodní památka na úbočí Husova vrchu, vyhlášená v roce 1989. Nachází se u obce Hostomice. Péči o přírodní památku zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Předmětem ochrany je teplomilná vegetace s hlaváčkem jarním.

ZÍTA PETR-BARVY-LAKY - Čapkova 106, Hostomice

LANG ROMAN - Husova 10, Hostomice

Historie obce Hostomice celá historie

Městys Hostomice se nachází na rozhraní Krušných hor a Husova vrchu, které je branou do Českého středohoří.

První zmínky o obci najdeme už v roce 1225, kdy vdova po Kojatovi, Vratislava, založila klášter Křižovníků pro ženy v nedalekém Světci a darovala mu kromě dalších 14 osad i osadu Hostomice.

Obyvatelé Hostomic se také zúčastnili v roce 1438 na straně Husitů i bitvy u Želenic s Míšňáky.Historie je spjata s pány na Riesenburku, Janem Kozelkou z Hřivnic, Bohuslavem z Ohníče. Od roku 1620 Jan z Vřesovic odevzdal Hostomice světeckému klášteru, tím pražskému arcibiskupství.

Obci Hostomice, původně zemědělské, se nevyhnul překotný rozvoj průmyslu v druhé polovině 19. století. Vznikly zde sklárny a cihelny. V okolí se dolovalo uhlí v několika povrchových dolech. Byla postavena železniční trať spojující města Bílinu a Ústí nad Labem. To vše vedlo k přílivu obyvatelstva. Díky růstu velikosti a významu obce byly Hostomice rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 5.12.1905 povýšeny na městys. To již byly deset let samostatnou obcí s vlastní samosprávou.

Při důlní i cihlářské činnosti byly nalezeny zkameněliny mohutných klů slona Mastadona, slonů rodu Dinotheria, opic a netopýrů, na přelomu 19. a 20. století bylo objeveno velké sídliště a "poklad" z pozdní doby bronzové. Našly se zde sekerky, meč, hroty šípů. náramky, jehlice a parádní knoflíky s tepanou výzdobou, které pro svou originalitu prosluly jako "hostomické".

MĚSTYS Hostomice

Mlýnská 158, Hostomice, 41752, Hostomice nad Bílinou

Osoby

  • p. Holata Ivan, starosta

Kontakty

1 části obce: