Hledat firmy v obci Horní Libchava
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Horní Libchava
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Horní Libchava - Horní Libchava č. 60web

ŽEHOVÁ GABRIELA - Horní Libchava č. 261

MEUTA - Horní Libchava č. 306

Historie obce Horní Libchava celá historie

Obec Horní Libchava leží 3 km od okresního města Česká Lípa.

Rozprostírá se podél potoka dříve zvaném Libchava. Na jihovýchodním okraji obce stojí zámek, kdysi sídlo samotného dominia. První zmíňky o obci jsou z roku 1352, ale v té době se ves nazývala Chotohošť.

Název pravděpodobně vycházel z Chotohostova dvorce.

Ve 14. a 15. stol. byla Horní Libchava rozdělena mezi dva až tři držitele svobodných nebo manských dvorců. V 2.pol. 14.stol. byla obec rozdělena mezi tři majitele - vladyky z Konojed, bratry ze Skalky, pány z Klinštejna.

Na konci 14.stol. patřila obec Berkům z Dubé a z Lipé. Za husitských a lužických válek iJanu Kúskovi, spřízněnému z Klinštejny.

V 16. století získal obec do držení rod Salhausenů, tedy i manžel Anny Salhausenové - Prokop z Vartemberka, jehož syn Jindřich postavil v roce 1574 zámek, který si zachoval původní renesanční ráz. V roce 1611 postoupil Jindřich hornolibchavské panství své neteři Dorotě, provdané Berkové, která ho záhy, po 3 letech prodala Jindřichu Pencíkovi z Pencíku.

Roku 1623 koupil toto konfiskované panství Vilém Vratislav z Mitrovic, jehož znak nalezneme vytesávaný v kameni na jižní stěně zámku. Ten panství odkázal svému bratru Zdeňkovi, po něm se ho ujali jeho synové. Avšak v roce 1653 bylo libchavské panství přiřknuto maltézskému řádu, kterému patřilo až do vzniku samotného Československa. Poté bylo panství prodáno.

V roce 1930 statek o rozloze přes 700 ha i se zámkem získala Severočeská stromovka, rodinná akciová společnost. V 30. letech byly provedeny uvnitř zámku i na jeho fasádě úpravy. Za okupace byly v zámku zřízeny ubytovny pro Říšskou pracovní službu. V letech 1943 - 45 patřil zámek k hospodářství SS, zvanému Malta.

V dnešní době se zámek opravuje a patří obci Horní Libchava.

OBEC Horní Libchava

Sídlo úřadu

Horní Libchava č. 60, 47111, Horní Libchava u České Lípy

Osoby

  • p. Černý Pavel, starosta

Kontakty

1 části obce: