Obec Horní Bludovice přímo hraničí s městem Havířov, obcí Horní Těrlicko a obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Horní Bludovice leží mezi Žermanickou a Těrlickou vodní nádrží.

Hledat firmy v obci Horní Bludovice, část obce Horní Bludovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Horní Bludovice celá historie

Obec Horní Bludovice se rozkládá na okraji okresu Karviná, sousedícím s okresem Frýdek - Místek. Přímo hraničí s městem Havířovem a obcí Horní Těrlicko v okrese Karviná. Dále pak sousedí s obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Údolím obce protéká řeka Lučina, pramenící v kopci Prašivá v Beskydech a vlévající se do řeky Ostravice v centru Ostravy a rozděluje ji na dvě části. Z roku 1335 pochází první dochovaná zpráva o obci Bludovice. V období od vzniku obce do konce osmnáctého století docházelo k jejímu postupnému rozdělování na část Horní a Dolní a následně pak Prostřední. Dolní Bludovice, o nichž je první zmínka v roce 1490, byly později připojeny k okresu Český Těšín, dnes Karviná. V roce 1573 tvořily Horní Bludovice samostatný statek pařící Bludovickým z Bludovic. První obecná škola byla v Horních Bludovicích postavena v roce 1904. O vzniku TJ SOKOL v obci jsou záznamy z roku 1947. Vzhledem k tomu, že obě samostatné obce Horní a Prostřední Bludovice ležely na území stejného okresu a řadu problémů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Protože docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířova a Bludovicemi u Nového Jičína, bylo později přistoupeno ke změně názvu sloučených obcí na Horní Bludovice.

Obec Bludovice, ještě nerozdělená, vznikla na počátku 14. století. První dochovaná zpráva pochází z roku 1335, kdy ji založil pravděpodobně šlechtic Blud z Jičína z okruhu prvního těšínského vévody Měška. Z této doby pochází rovněž první zpráva o existenci farního kostela. Postupně docházelo k rozdělování obce na část Horní a Dolní, následně pak vzniká část Prostřední . První dochovaná zmínka o Dolních Bludovicích pochází z roku 1490, později byla tato část připojena k okresu Český Těšín, není je součástí Havířova.

Horní Bludovice tvořily v r. 1573 samostatný statek patřící Bludovickým z Bludovic. Někdy v 18. století, za Rymultovských z Kornic, tu byl postaven barokní zámek, jehož dnešní podoba je však dílem přestavby po požáru v roce 1926. V roce 1904 byla v Horních Bludovicích otevřena první obecná škola, do níž docházelo 76 žáků. Společně s Prostředními Bludovicemi byl v roce 1909 založen dosud fungující sbor dobrovolných hasičů. Obě obce se v roce 1913 rozhodly společně postavit novou budovu školy, která byla uvedena do provozu v roce 1914. V roce 1930 byla v Horních Bludovicích vysvěcena nová kaple Svatého Jana Nepomuckého.

Prostřední Bludovice vznikly jako obec a statek v roce 1711. V roce 1875 bylo povoleno zřízení obecné školy a stavba vlastní budovy byla ukončena v roce 1898. V roce 1902 započal svou činnost hospodářský spolek. První záznamy o vzniku TJ Sokol pocházejí z roku 1947.

Horní a Prostřední Bludovice měly k sobě blízko již v minulosti a vzájemnost se prohloubila i v poválečném vývoji. Protože obě obce ležely na území jednoho okresu a řadu úkolů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Často však docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířov a Bludovicemi u Nového Jičína. Bylo proto rozhodnuto změnit název obce na Horní Bludovice.

Demografické údaje