Obec Hořice na Šumavě se nachází asi 15 km jihozápadně od Českého Krumlova. Historické jádro obce, která byla do poloviny 20. století městysem, je městskou památkovou zónou.

Hledat firmy v obci Hořice na Šumavě
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hořice na Šumavě 19 firem

MĚSTYS Hořice na Šumavě - Hořice na Šumavě č. 40web

Obec Hořice na Šumavě se nachází asi 15 km jihozápadně od Českého Krumlova. Historické jádro obce, která byla do poloviny 20. století městysem, je městskou památkovou zónou.

POŠTA PARTNER Hořice na Šumavě - Hořice na Šumavě č. 40

SPOLEČNOST PRO ZACHOVÁNÍ HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER z.s. - Hořice na Šumavě č. 6

MENFIS REKREAČNÍ STŘEDISKO - Hořice na Šumavě č. 100

FORTUNA Hořice na Šumavě - Hořice na Šumavě č. 45

ZŠ A MŠ Hořice na Šumavě - Hořice na Šumavě č. 102Fotografie u firmy

SCHWARZOVÁ ALŽBĚTA - Hořice na Šumavě č. 119

FARMA HOŘICE NA ŠUMAVĚ - Hořice na Šumavě

FURIŠ JOSEF-VAJCOSTAV - Hořice na Šumavě č. 141

POHÁDKOVÁ REZERVACE - Hořice na Šumavě č. 165

VALLA JOSEF - Hořice na Šumavě č. 131

MEDICLINIC Hořice na Šumavě - Hořice na Šumavě č. 40

GRAND BENEFIT s.r.o. - Hořice na Šumavě č. 13

BUŠINOVÁ PETRA Ing. - Hořice na Šumavě č. 162

KAPEX s.r.o. - Hořice na Šumavě č. 296

PLASCHKA, spol. s r.o. - Hořice na Šumavě č. 147

GONDEK RADEK - Hořice na Šumavě č. 182

GRILL JAKUB - Hořice na Šumavě č. 153

TOP CZ s.r.o. - Hořice na Šumavě č. 35

Historie obce Hořice na Šumavě celá historie

Počátky obce se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě. Mezi nejcennější pamětihodnosti patří městský pranýř z roku 1549. Žulový sloup se dvěma kamennými mísami k odměřování desátků připomíná dřívější soudní pravomoc. Dominantou Hořic je kostel sv. Kateřiny z poloviny 13. století. Ani ten nebyl uchráněn před tehdy častými požáry, od kterých podle některých domněnek mohl vzniknout název obce. Naposledy v roce 1900 zapálil blesk kostelní věž, která pak musela být odbourána a o rok později postavena nová, která se dochovala dodnes.

Zmínku si zaslouží soustava sedmi kamenných kašen, vzájemně propojených, které sloužily k zásobování domů na náměstí pitnou i užitkovou vodou. Byla do nich přiváděna voda ze tří studní. Užitková voda pak z malého rybníka. Ten dával možnost, aby při požárech byla puštěna voda potrubím do kašen k hašení.

Tradice hořických pašijových her sahá až do 13. století, což je úzce spjato s těžkými životními podmínkami poddaného lidu. Prostý lid spojuje své utrpení s utrpením Krista a věří, že také pro něho nastane vzkříšení, že nastanou lepší časy.

Demografické údaje