Hledat firmy v obci Holetín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Holetín 17 firem

ČESKÁ POŠTA Holetín - Horní Holetín č. 105, Holetín

INKAMO s.r.o. - Horní Holetín č. 180, Holetín

OBEC Holetín - Horní Holetín č. 105, HoletínFotografie u firmy

KOPŘIVA ROBIN-TESAŘSTVÍ - Horní Holetín č. 133, Holetín

ŠAFRÁNKOVÁ ERIKA-CELOSTNÍ LÉČBA - Horní Holetín č. 161, Holetín

AUTOSERVIS HOLETÍN - Horní Holetín č. 179, Holetín

FIALA ADOLF - Dolní Holetín č. 112, Holetín

LESY JEŘÁBEK s.r.o. - Dolní Holetín č. 123, Holetín

COOP Holetín - Horní Holetín č. 25, Holetín

B&D HOLETÍN s.r.o. - Horní Holetín č. 157, Holetín

SEVERÝN JAROMÍR - Horní Holetín č. 52, Holetín

KAVKOVÁ IRENA - Dolní Holetín č. 26, Holetín

STŘECHY STANĚK - Dolní Holetín č. 145, Holetín

ZŠ A MŠ Holetín - Horní Holetín č. 178, HoletínFotografie u firmy

JELÍNEK JAROSLAV PHOTOGRAPHY - Horní Holetín č. 63, Holetín

TRUHLÁŘSTVÍ HALAMKA, s.r.o. - Horní Holetín č. 23, Holetín

HOLETÍNSKÉ TRNKY, z.s. - Horní Holetín č. 158, Holetín

Historie obce Holetín celá historie

Středověk...

Stará pověst praví, že na místě dnešního Holetína, v údolí malebného potůčku na pradávné kupecké stezce, stávala kdysi tvrz, jenž poskytovala ochranu přilehlým osadám. Tuto symbolizuje i historický znak obce dochovaný ze 17. století, ne nepodobný současnému, na kterém stříbrný pelikán (představující onu tvrz) ochraňuje svá mláďata ve zlatém hnízdě (okolní dvory, jímž ona tvrz ochranu poskytovala).

Název Holetín je odvozen od vlastního jména Holeta, stejnojmenné vsi někdejšího panství Rychmburského. Dle pověsti měl v holecké tvrzi, na ostrohu nad říčkou Holetínkou, žít vladyka Holeta z Holetína, chrabrý to ochránce okolních osad.

Místem dnešní obce procházela i starodávná kupecká cesta spojující východní Čechy s Moravou. Ta je připomínána již v první historické zmínce o obci z roku 1144. Píše se, že cesta tato vedla z Chrudimska přes Horní Holetín, vyhýbala se Čertovině, od Medkova Kopce se svažovala k Hlinsku na most, poněkud výše než vede současná silnice, a přes most poté z Hlinska do Chlumu. A že se nejdenalo o cestu bezvýznamnou dokládá záznam z roku 1656. Ten praví, že „po cestě skrze Holetín k Hlineckému téměř všichi formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase se vracejí.“

V roce 1374 byli bratři Dětleb a Ješek Nepášek ze Seslávek společníky dědictví holeckého. Roku 1415 byla ke stížnostem proti upálení Mistra Jana Husa připojena i pečeť rychty holecké.

Novověk...

Tomáš Medek z Holetína prodal roku 1620 Medkovy Kopce. O století později, roku 1715, tábořila v Holetíně slavná švédská vojska. A již roku 1785 patřil Holetín k největším osadám okresu hlineckého.

Počátky školství v Holetíně...

Léta Páně 1788 se datuje první zpráva o škole. Zpočátku se učilo v soukromí v domě čp. 84 v Dolním Holetíně, později v čp. 75. Roku 1823 byla za úřadování rychtáře Mládka a dolnoholetínského rychtáře Oplištila postavena nová kamenná budova školy v čp. 105. Finančně tuto stavbu podpořil hrabě Filip Kinský z Rychmburku. V budově se nacházela učebna, učitelův byt (světnice, kuchyně a komůrka), chlév, sklep a u jižní strany školy malá zahrádka. Zvonek ve věžičce na střeše odbíjel klekání, poledne i pohřby. Zvonění obstarával sám učitel. V průčelí školy stával plechový krucifix a tabulka s nápisem: „Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, neb takových je království boží.“

V letech 1823-38 působil jako první učitel v nové budově pan Antonín Dvořáček. Po sto letech, v roce 1923, byla tato budova za 90% podpory státní subvence zvětšena o patro, kde byly zřízeny byty pro učitele. Severní polovice přízemí sloužila od r. 1908 poštovnímu úřadu. První poštmistrovou zde byla Marie Hobzová.

V červenci 1881 se započalo s výstavbou nové školy a již 17.9.1882 se konalo slavnostní svěcení. Budovu vysvětil ranský farář Jan Vlach. Akce se zúčastnil a řečníkem zde byl i slavný poslanec říšského sněmu ve Vídni Karel Adámek z Hlinska. Náklady na zbudování nové školy činily 14.000 zlatých.

Ve staré škole poté byl zřízen byt pro druhého učitele, kterým se stal evangelík Jan Poupa. Ten zde žil i se svou početnou rodinou až do své penze. Podobu původní školní budovy z 19. století (obr. vpravo nahoře), dnešní sídlo pošty a obecního úřadu, zachytil na malbě Bedřich Vacek z Čertoviny.

19. století...

Zdejší obyvatel Jan Adámek se stal průkopníkem později věhlasného hlineckého průmyslu, když roku 1833 zavedl a zorganizoval výrobu plátna prostřednictvím 500 domáckých tkalců.

Dne 25. června 1893 byla slavnostně vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele (obr. vlevo dole). Obec má od roku 1886 dva hřbitovy, katolický a evangelický. Ze spolků byl v roce 1884 založen divadelní spolek "Tyl", roku 1891 pak spolek dobrovolných hasičů a v roce 1919 ustavena tělovýchovná jednota Sokol.

Před rokem 1890 žilo v obci a jejích částech ve 240 domech 1395 obyvatel, když západní část obce tvořily převážně zděné a roubené zemědělské usedlosti a východní část spíše roubené a poloroubené chalupy. Dodnes se v obci zachovaly některé roubené chalupy, např. památkově chráněná roubenka čp. 35.

Meziválečné období, první republika...

V roce 1926 byla provedena elektrifikace obce.

První pravidelné spojení veřejnou dopravou v obci začalo zdejším lidem sloužit dne 1. března 1931, kdy začal jezdit soukromý autobus v trase Holetín-Hlinsko-Chlum pana Františka Bíška z Holetína. Jezdil třikrát denně.

Roku 1942 se obec dočkala dalšího významného dopravního spojení, když byla postavena vlaková zastávka (obr. vpravo dole) na trati Pardubice-Havlíčkův Brod.

Před II. světovou válkou i krátce po ní se v obci nacházela řada soukromých obchodů a řemesel. Kromě ševce, krejčího, kováře, truhláře, řezníka a dalších řemesel zde bylo také 6 hostinců, textilní továrna, bělidlo a tvrz. Občané nemuseli jezdit za nákupy do měst, vše pořídili v obci.

V průběhu války, dne 28. prosince 1944, se odehrál v obci nešťastný hloubkový nálet amerických letců na osobní vlak do Hlinska.

Poválečné období, komunistická éra...

V poválečném období po roce 1948 byly soukromé živnosti pomalu likvidovány a zakládá se JZD, které vzniká roku 1949. Z obce řemeslné se tak z Holetína v průběhu padesátých let stává obcí převážně zemědělskou. Protože v obci není dostatek kvalifikovaných pracovních příležitostí, mladí odcházejí za prací do měst a vesnice se postupně vylidňuje, neboť podniky ve městě nabízejí výhodné bydlení mladým rodinám. Jedna z prvních velkých akcí v Holetíně po skončení II. světové války byla výstavba koupaliště v letech 1953-1958. To bylo zbudováno svépomocí občany i členy Sokola za přispění státu.

Roku 1960 se opět slučuje Horní Holetín s Dolním a Horními Babáky v jednu obec. Další velké stavby jsou hasičská zbrojnice, výstavba mateřské školy, autobusových čekáren a výstavba prodejny potravin. Její otevření je zdokumentováno na fotografii (obr. vlevo dole). Účast na této jedinečné akci byla hojná. V roce 1984 se začíná stavět vodovod v důsledku častých havárií studní znečištěných bývalým ACHP Hlinsko.

Návrat k demokracii...

Po zásadních společenských změnách v roce 1989 v obci nově vznikla nebo byla obnovena celá řada řemeslných i jiných živností. V průběhu devadesátých let tak obec má opět několik významných truhlářství, instalatérství, několik autodílen, pneuservis i koloniály a ostatní služby.

Byl dobudován vodovod, rozvody telefonní sítě, řada místních komunikací se opravila a získala nový zpevněný asfaltový povrch. Postupně se začíná rozjíždět jak organizovaná, tak i individuální výstavba nových rodinných domů. Uvažuje se i generální rekonstrukce léta zanedbávaného areálu koupaliště, výstavba kanalizace a postupná stavba tolik potřebných chodníků.

21. století...

Dne 16. září 2005 byl obci udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znak a prapor obce. Jeho podoba je založena na historické podobě obecního znaku ze 17. století. Autorem je holetínský rodák a patriot Karel B. Venzara. Prapor byl slavnostně vysvěcen 25.6.2006.

Roku 2006 též prošla částečnou vnější rekonstrukcí budova pošty a obecního úřadu a autobusových zastávek. V roce 2007 bylo zásadně zrekonstruováno prostranství před budovou školy včetně výstavby přilehlé části chodníku a zvýšena bezpečnost dětí novým zábradlím. Obnovou prošla i školní zahrada.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.