Hledat firmy v obci Hlásnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Hlásnice
Živé firmy - počet: 6, obec Hlásnice

MOTOHURICANE - Hlásnice č. 41

OBEC Hlásnice - Hlásnice č. 28

PAVELKOVÁ DANA - Hlásnice č. 8

RAIN FOX CZ s.r.o. - Hlásnice č. 46

RICHTER STANISLAV - Hlásnice č. 71

SALON VALERY - Hlásnice č. 9

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

PAVELKOVÁ DANA - Hlásnice č. 8

RAIN FOX CZ s.r.o. - Hlásnice č. 46

OBEC Hlásnice - Hlásnice č. 28

Historie obce Hlásnice celá historie

První zmínka o Hlásnici pochází z r. 1397. Podle L. Hosáka jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wächtersdorf, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá ves Velislav.

Zmínka je zde o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. O vojenském významu je už zmínka v úvodu a svědčí o ní název obce – první obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince.

Krajina patřila pánům olomouckým. Od 13. Století přešlo území na pány ze Šternberka. Velký vliv měla zde církev. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpědnějším rodům českým a moravským. Dějiny Hlásnice úzce souvisí s dějinami Šternberku. Vzhledem ke své velikosti se o ní nedochovaly téměř žádné správy. Ves Velislav je ta ves, která je uvedena v urbáři pod jménem Hlásnice, přeměna jména nastala před husitskými válkami.

Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. V minulosti zde byla těžba železné rudy. 6.5. 1945 byla obec osvobozena, německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem. Od r. 1960 byla Hlásnice součástí Šternberka, od r. 1976 součástí Šternberka do r. 1990, kdy se osamostatnila.

OBEC Hlásnice

Hlásnice č. 28, 78501, Šternberk 1

Osoby

  • p. Marghold Marián, starosta

Kontakty

1 části obce: