Ve vsi se dochovalo více než 30 malých sakrálních objektů, křížků, kapliček a pomníčků. V současné době je udržují majitelé pozemků, na nichž se nacházejí. Stojí tu také jednotlivé objekty historické zástavby jako například špýchar čp. 19 v Arnoštovi

Hledat firmy v obci Heřmaničky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Heřmaničky 15 firem

ČESKÁ POŠTA Heřmaničky - Heřmaničky č. 55

AUTODOPRAVA-HRUŠKA RUDOLF - Heřmaničky č. 117Fotografie u firmy

MŠ Heřmaničky - Číšťovice č. 18, Heřmaničky

SDH Velké Heřmanice - Velké Heřmanice č. 47, Heřmaničky

MERANO CAFFE - Heřmaničky č. 17

BARTOŠ LUBOMÍR Mgr. - Heřmaničky č. 121

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Heřmaničky - Heřmaničky č. 45

DISKOTÉKA LUCIE - Heřmaničky č. 20

OBEC Heřmaničky - Heřmaničky č. 28Fotografie u firmy

POLIDAR PETR - Loudilka č. 4, Heřmaničky

HOSPŮDKA U ORFA - Heřmaničky č. 25

OPIČKA JIŘÍ DiS. - Heřmaničky č. 12

MERANO CAFFE - Heřmaničky č. 17

COPYWRITE COMPANY s.r.o. - Heřmaničky č. 129

PSH SOUND - Heřmaničky č. 72

Historie obce Heřmaničky celá historie

Heřmaničky se nacházejí v krásné, velmi členité a kopcovité krajině v nejjižnější části Středočeského kraje. Jsou tvořeny 14 osadami a četnými roztroušenými samotami s půvabnými názvy – Arnoštovice, Velké Heřmanice, Čišťovice, Jíví, Jiříkovec, Karasova Lhota, Loudilka, Jestřebice, Durdice, Peklo, Dědkov, Křenovičky, Drahnov. Celá oblast o rozloze 1740 ha je ryze zemědělská a ani v okolí není žádný významný průmysl. V obci žije trvale 675 obyvatel.

První písemné zmínky se objevují již v první polovině 13 stol. Nejstarším sídlem jsou podle dochovaných písemností Arnoštovice (rok 1352), za nimi v těsném časovém sledu se objevují Čišťovice, Velké Heřmanice, Heřmaničky, Jíví, Durdice, Jestřebice, Karasova Lhota, Křenovičky, Březina (uváděna jako Březec), Jiříkovec, Dědkov, Peklo, Drahnov. Nejmladší osadou je Loudilka, která je uváděna až v roce 1788. Zakladetelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman. Na zdejší tvrzi žil ve 14 stol. vladyka Ctibor z Heřmaniček a potom od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš. Všechny osady dnešní Obce patřily do poloviny 19. století ke smilkovskému panství s výjimkou Jestřebice, která patřila k panství votickému. Obě panství se rozkládala v tzv. Vltavském kraji. Od druhé poloviny minulého století docházelo postupně k řadě změn územního uspořádání.

V obci se nachází okolo 30ti sakrálních objektů (křížků, kapliček, pomníčků aj), dále i historické stavby – dřevěná chalupa v Čišťovicích, chalupa č. 21 ve Velkých Heřmanicích, v Arnoštovicích jednak bývalý starobinec, v současné době přestavěný na špýchar, jednak kostel sv. Šimona a Judy. Tento kostel se mezi farními kostely ve Vltavském děkanátu připomíná již roku 1350, patří k nejstarším kostelům v okolí, je slohu románského, přecházející do slohu raně gotického. V této osadě se nachází další objekt historické zástavby – např. špýchar čp. 19 z 18. století, kde byl původně špitál (chudobinec) a v patře špýchar. Další kulturní památkou je usedlost čp. 21 ve Velkých Heřmanicích, dále původní dřevěná chalupa čp. 2 v Čišťovicích.

Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo nové železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky - Sedlec“, ze které se později stalo důležité nádraží. V roce 1843 zde bylo poze 15 domů se 119 obyvateli, roku 1920 již 31 domů se 201 obyv. a v 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli.

V obci Heřmaničky býval původní dvůr Martínkovi, v kterém později sídlilo JZD, ještě později Státní statky. V současné době je dvůr opuštěný, nynější majitel nemá na opravy finance a objekt se rozpadá.

V současné době se rozbíhá výstavba rod. domů, což je velice potěšující, protože se zastavil odliv mladých lidí z obce, obec pomalu začíná žít životem, jaký by zde měl být.

Demografické údaje