V pomezní krajině Českomoravské vrchoviny na táhlém kuželovitém svahu, jehož vrchol je 637 m n.m., se rozprostírá malebná vesnice Havlíčkova Borová. Název získala v roce 1949 podle svého rodáka Karla Havlíčka.

Hledat firmy v obci Havlíčkova Borová
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Havlíčkova Borová
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

MĚSTYS Havlíčkova Borová - Náměstí 278, Havlíčkova BorováwebFotografie u firmy

V pomezní krajině Českomoravské vrchoviny na táhlém kuželovitém svahu, jehož vrchol je 637 m n.m., se rozprostírá malebná vesnice Havlíčkova Borová. Název získala v roce 1949 podle svého rodáka Karla Havlíčka.

ZŠ A MŠ Havlíčkova Borová - Náměstí 97, Havlíčkova BorováwebFotografie u firmy

COOP DRUŽSTVO HB Havlíčkova Borová - Náměstí 18, Havlíčkova Borová

Historie obce Havlíčkova Borová celá historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289. Je zaznamenána v berní rule a týká se Čeňka z Borové, pána z ronovické větve blízké Lichtemburkům. Roku 1547 byla stará ves Borová povýšena na městečko. Po třicetileté válce patřila k polenskopřibyslavskému panství Dietrichsteinů. Pořádaly se zde výroční trhy na dobytek a kramářské zboží. Trhové právo udělila Borové dne 1. dubna 1744 císařovna Marie Terezie. V minulosti mělo nemalý význam pro starousedlíky vrchnostní privilegium - právo vaření piva - udělené borovskému pivovaru roku 1770. Obyvatelstvo městečka nacházelo obživu v zemědělství, uhlířství a hutnictví. Od konce 18. století se začaly v borovských chalupách ozývat tkalcovské stavy.

V 19. století měla Borová kolem 1700 obyvatel. Jejímu významu odpovídala i stavební činnost. Vyrostla řada domů s empírovými fasádami, byla zde škola, pošta, četnická stanice a hlavně plno drobných živnostníků, kteří dokázali činit vesnici soběstačnou. Dominantou širokého okolí je gotický kostelík zasvěcený sv. Vítu postavený v 15. století na místě, kde stávala románská hornická kaple. Dlážděnou cestou od kostela míjíme faru, kam chodil malý Karel Havlíček za svým učitelem farářem Brůžkem. Na malé návsi pod farou je stará škola Havlíčkova před ní půvabná Boží muka datovaná letopočtem 1765. Borovskému náměstí vévodí Havlíčkův pomník, odhalený v roce 1901. Socha je kopií díla Josefa Strachovského.

Z náměstí je to již malý kousek cesty k domu čp. 163. Dům s kupeckým krámem zde roku 1817 vystavěl Matěj Havlíček, založil si živnost a v roce 1818 se oženil s Josefou Dvořákovou. Dne 31. října 1821 tady spatřil světlo světa jejich syn Karel. Do štítu rodného domku je zasazen bronzový reliéf, který byl slavnostně odhalen v roce 1862 při příležitosti prvních Havlíčkovských oslav. Od roku 1931 funguje v Havlíčkově rodném domě muzeum a v roce 1971 byl tento objekt prohlášen národní kulturní památkou. 17. listopadu 1998 získala od státu rodný dům KHB do svého vlastnictví obec. Do zadní části domku byla přestěhována Mísní knihovna, je zde zřízeno informační centrum a dvě přední místnosti byly ponechány pro potřeby muzea. Současná stálá expozice připomíná život a dílo slavného rodáka. Součástí interiéru je vzácná mramorová busta Karla Havlíčka vytvořená akademickým sochařem Ladislavem Šalounem. V roce 2004 byla veřejnosti zpřístupněna další expozice věnovaná rodákovi S/Ldr Josefu Stránskému a příslušníkům 311. peruti RAF z Vysočiny, kteří padli v bojích ve II. světové válce. Od roku 2007 mohou návštěvníci muzea shlédnout výstavu životního díla sochaře Viktora Dobrovolného (plastiky, kresby), rovněž borovského rodáka. Památník Karla Havlíčka Borovského se tedy postupně stává kulturním středickem obce.

MĚSTYS Havlíčkova Borová

Náměstí 278, Havlíčkova Borová, 58223, Havlíčkova Borová

Osoby

  • p. Tonar Přemysl, starosta

Kontakty