Hledat firmy v obci Háj ve Slezsku
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Háj ve Slezsku
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

STUCHLÍK JAN Ing.-LESNICKÁ ČINNOST - Na Úsoší 50, Chabičov, Háj ve Slezskuweb

Několikaletá praxe v oboru lesnictví a rizikovém kácení stromů. Svým zákazníkům garantuji profesionální a poctivý přístup k práci s důrazem na kvalitu prací, bezpečnost a především jejich spokojenost.

KULAGA TRADE s.r.o. - V Olšinách 254, Chabičov, Háj ve Slezsku

W-VIDEO STUDIO - Komenského 34, Lhota, Háj ve Slezsku

Historie obce Háj ve Slezsku celá historie

Přestože se vznik obcí většinou odvozuje od první písemné zmínky, v našem případě tak nečiníme. Již v prvních písemných pramenech z let 1366-77 se totiž hovoří o "zboží chabičovském, jilešovickém nebo smolkovském". Z toho je zřejmé, že již před datem těchto záznamů zde nějaké osady existovaly. Nelze je ale doložit žádnými dokumenty, tudíž ani uvažovat o tom, zda byl dříve osídlen Smolkov nebo Chabičov.

Osady Chabičov i Smolkov poskytovaly obživu zemědělcům, a to jak obděláváním půdy, tak pastevectvím, protože pro oba tyto druhy zemědělské činnosti byly příhodné podmínky. Jejich vznik klademe do počátku 13. století, do období kolonizace. Lze se domnívat, že vznikly na popud feudálních vlastníků rodu Donátů z Velké Polomi, aby plnily funkci strážních osad jejich panství na strategické hranici řeky Opavy proti feudálům kravařským (Smolkov), benešovským (Chabičov) a hlučínským (Jilešovice).

Obě osady měly k osídlení tytéž podmínky a nesly stejné charakteristické znaky - výhodnou polohu na okraji Nízkého Jeseníku, úrodnou půdu, vydatné prameny pitné vody, travnato-křovinaté pastviny na úbočích kopců i hluboké lesy na jejich vrcholech a lesnaté rokliny vzniklé táním ledovce na konci doby ledové. Skýtaly nejen dostatek paliva a stavebního materiálu, ale i vhodný úkryt pro lidi a dobytek při častých nájezdech nepřátel.

V této souvislosti je třeba učinit zmínku o strategickém významu Ostré hůrky, vrchu mezi Chabičovem a Smolkovem, který umožňuje střežení téměř celého území Hlučínska i významné cesty využívané nepřátelskými vojsky. Důkaz o tom přináší velkopolomská kronika. V roce 1623 morem vymřeli všichni poddaní v osadě "Na Dubském". To je přímo les za Ostrou hůrkou. Jejich posláním bylo střežení severní hranice velkopolomského panství.

Háj

Vznikl teprve v letech 1783-84, a to parcelací chabičovského dvora. Byl osadou obce Chabičov bez vlastního katastru. O jeho vzniku je v archivu obecní kroniky uložen "Zápis o schůzi chabičovských poddaných", který dokumentuje parcelování lesíku Na Hájku, kde bylo vyčleněno 14 parcel pro postavení domů. Proto lze datum 23. dubna 1784 považovat za datum založení Háje s prvními 11 osadníky. Někteří byli utečenci z nedalekého Pruska. Německý název Freiheitsau označuje paseku svobody, tedy místo, které získalo svobodu.

Obce Chabičov, Smolkov a Jilešovice, patřily mezi známé a pokrokové. Tak například se chabičovští a jilešovičtí poddaní postavili proti feudálním vlastníkům při zvyšování roboty. Chabičov se také řadil k prvním obcím, které si již v roce 1821 vydobyly samosprávu. Česká škola tu byla otevřena už v roce 1792. Z té doby také pocházejí významní rodáci, František Xaver Hlubek (nar. 1802) z Chabičova, profesor univerzity ve Lvově, vůbec první středoevropský průkopník racionalizace zemědělství, profesor Antonín Vašek z Háje, otec Petra Bezruče, národní buditel a neohrožený bojovník za vědeckou pravdu, člen přípravného výboru prvního tábora lidu na Ostré hůrce v roce 1869.

OBEC Háj ve Slezsku

Antonína Vaška 86, Chabičov, Háj ve Slezsku, 74792, Háj ve Slezsku

Osoby

  • p. Palovský Karel, starosta

Kontakty