Hledat firmy v obci Dynín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dynín 10 firem

ČESKÁ POŠTA Dynín - Dynín č. 48

KVARTO, spol. s r.o. - Dynín

MAVELA DYNÍN a.s. - Dynín č. 81

STATEK-PENZION - Lhota č. 23, Dynín

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY DYNÍN, a.s. - Dynín č. 92

OBEC Dynín - Dynín č. 48Fotografie u firmy

AGROCHOV DYNÍN DRUŽSTVO - Dynín č. 48

DCD IDEAL spol. s r.o. - Dynín č. 88

BIBER s.r.o. - Dynín č. 66

1.JIHOČESKÝ DRŮBEŽÁŘSKÝ PODNIK, s.r.o. - Dynín č. 92

Historie obce Dynín celá historie

V písemných pramenech je vesnice Dynín poprvé uváděna již v r. 1341.Petr z Rožmberka tehdy odkázal části vsi dominikánskému konventu v Sezimově Ústí.Dynín tvořil spolu s Bošilcem a Ponědraží základ první dřavy pánů z Rožmberka v této části jižních Čech, ze které po přikoupení okolních vsí vzniklo malé panství se střediskem v Dolním Bukovsku. Za třicetileté války byl Dynín zcela zpustošen a vypálen. Až po roce 1660, kdy třeboňské panství, a tedy i Dynín, získali Obec DynínSchwarzenberkové, přicházejí noví hospodáři na dynínské pozemky. Po r.1850 se Dynín stal součástí tehdy nově vytvořeného lomnického okresu. V obci proběhly první volby do obecního zastupitelstva z nichž vzešel první starosta. V r.1923 byl Dynín úředně přejmenován.

Z dřívějšího názvu Dinín vznikla dodnes používaná podoba Dynín. Největší stavební událostí v obci za první republiky byla stavba školní budovy. V Dyníně vzniklo JZD v r.1952 a postupně se sloučilo s JZD ve Lhotě, Bošilci a Neplachově. Činnost družstva změnila nejen vzhled krajiny, ale i obce. Vznikají zde nové hospodářské stavby, jako kravín, sušička obilí, drůbežárna a administrativní budova. Dynínský zemědělský areál se po dokončení v 70.letech stal jedním z nejrozsáhlejších na Českobudějovicku. V Dyníně sídlí obecní úřad a do katastru náleží ještě sídelní jednotky Hradina a Lhota.

Demografické údaje