Hledat firmy v obci Dušníky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dušníky 10 firem

BRESTON SAAD-PLASTOVÁ OKNA - Dušníky č. 9webFotografie u firmy

Výroba plastových oken naší společnosti podléhá důkladným vnitřním i vnějším kontrolám. Používáme počítačový software firmy Klaes a materiály nejvyšší kvality. Provádíme stavební činnost - stavby na klíč.

OBEC Dušníky - Dušníky č. 65webFotografie u firmy

MŠ Dušníky - Dušníky č. 65

HAŠKOVCOVA FARMA - Dušníky č. 102

AMP BOHEMIA, s.r.o. - Dušníky č. 119

SDH Dušníky - Dušníky č. ul.

ZINKOVNA DUŠNÍKY - Dušníky č. 129

STAVEBNÍ L.T. s.r.o. - Dušníky č. 3

KLUK DUŠNÍKY s.r.o - Dušníky č. 127

SPORTOVNÍ KLUB Dušníky - Dušníky č. 152

Historie obce Dušníky celá historie

Osada Zádušníky leží asi 5 km od Roudnice N/L.První záznam pochází z roku 1226.Protože vznikla na zádušním pozemku,byla pojmenována-Zádušníky.Obec Dušníky,znamená ves dušníků,v níž žili Dušníci-poddaní na pozemku zádušním. Dušníky původně patřívaly knížatům českým současně s panstvím budyňským.Při založení kláštera doksanského roku 1141 daroval král Vladislav tomuto polovinu Dušník a to statky dolní.Horní strana se dvorem panským,zvaným Náprava,přecházela v držení různých vladyckých rodin.Dvůr Náprava byl statek svobodný,nepodléhající žádným poplatkům. Název Náprava se používá dodnes pro prostranství u hasičské zbrojnice,jako Velká náprava,a dětské hřiště jako Malá náprava. Ve válkách husitských pozbyl klášter také Dušníky,toho času ztratil většinu svých osad,kterých si sousedící páni buď přivlastnili,nebo králem Zikmundem a Jiřím z Poděbrad těmto zastaveny byly.Ku konci XV.a začátkem XVI.století patřila horní část Dušník pánům Ilburkům z Charvátců, napotom kolem roku 1535 Hradu pražskému,1580 pak panu Štauchoviz Chlumu.

V XVII.století patřila horní část Dušníky Dorotě Smrčkové,která 12.3.1658 prodává smlouvou ves Dušníky Cyrilu Norbertu Hofmanovi,proboštu kláštera doksanského, s dvorem zvaným Náprava,s krčmou a vypálenou tvrzí za 2200 zlatých rýnských.Stav této osady byl po třicetileté válce velmi zubožený.Tehdy bylo v Dušníkách 12 usedlíků,patřících ke klášteru,dvě hospody,dvůr a nějaká chatrč pode dvorem,ovšem vypálená.Ve válkách napoleonských 1804-1813 byl ve dvoře zřízen špitál pro raněné vojíny a současně též hřbitov patřící ke statku Novotných.Na tomto místě při cestě do Nížeboh byla zřízena kaplička.Roku 1832 řádila v obci cholera,na kterou zemřelo 21 osob.Na konci 18.století byla zřízena v Dušníkách pokoutní škola.V roce 1796 vystavil zednický mistr Josef Sýkora domek čp. 41,kde vyučoval dítky se svolením vikariátu.Pro velký počet žactva byla postavena v roce 1868 škola v Nížebohách pro obce Dušníky a Přestavlky.

12.8.1911 podalo dušnické obecní zastupitelstvo žádost o zřízení místní školy.Se stavbou se začalo 14.5.1913.Vyučování v nově postavené škole začalo 1.1.1914.Do školy nastoupilo 42 dětí.

Obec Dušníky ve 20.a 21.století

Významnou událostí obce Dušníky byla stavba nové školy z roku 1913. 1.světová válka si vyžádala dle zápisu kroniky 6 mužů z Dušník ,kteří padli na bojištích .V roce 1911 byl starostou p. František Rubeš.V roce 1920 žilo v obci 403 lidí. V obecních volbách byl v roce 1923 zvolen starostou p. František Bláha st.

V roce 1927 byl starostou p. Tůma.V r.1932 byl opět starostou p. Vladimír Tůma.V roce 1937 byla projednávána elektrifikace obce. Tato záležitost však byla odsunuta na neurčito. V září 1940 byl starostou obce p. František Paneš. V roce 1948 byl pčedsedou MNV p.František Laube. Poslední starosta a první předseda MNV,p. František Paneš byl odvolán. V roce 1950 byl jmenován předsedou MNV p.František Husák. 4.května 1951 pak převzal funkci předsedy p. Otakar Veverka. Nejen světové války si vyžádaly oběti na životech. I 50. léta krutě zasáhla do života několika rodin v obci Dušníky.

Dle kroniky byla vystěhována p.Eliška Tůmová čp.15. Uvězněn byl p.František Rubeš, na dolech v Ostravě byl zavalen a usmrcen vojín PTP p. František Hautke. Ostatním "kulakům" byl majetek zabaven a zestátněn. V roce 1964 byl předsedou p.Otakar Veverka a tajemníkem p. Vincenc Muller,který se stal později předsedou MNV Dušníky.Dalšími předsedy MNV v Dušníkách byli: p.František Bláha, p.ing.Miloslav Hejna. Prvním starostou obce se stal v roce 1990 pan František Bláha.Druhým starostou se stal od roku 1999 pan Antonín Kyzlík. K významným stavbám obce patří elektrifikace obce, která se uskutečnila v roce 1947,stavba prodejny z roku 1972, v roce 1975 stavba veřejného vodovodu, 2001-plynofikace obce,2002 veřejná kanalizace s využitím čističky v Roudnici n/L-Podluskách.

V roce 2000 získala obec do majetku budovu obecního úřadu.

V budově školy pracuje Mateřská škola Dušníky, znovu byla zřízena místní knihovna.Byla provedena rekonstrukce kluboven na místním hřišti. V budovách školy a OÚ bylo instalováno plynové topení. Opraveny byly kapličky v obci,hasičská zbrojnice a zastávka autobusu.Zrekonstruováno bylo veřejné osvětlení.Byla provedena asfaltová úprava vedlejších komunikací. Byla provedena úprava a výstavba dětského hřiště. Hlavní stavby plynofikace a kanalizace byly postaveny dotacemi Státního fondu životního prostředí v Praze, Severočeskou vodárenskou spol.a.s. Teplice a Severočesko plynárenskou spol. a.s.Ústí n/L. Průběžně probíhá vysazování zeleně a úprava veřejných prostranství. V jednání je uložení elektrického vedení a telefonů do země, zároveň by mělo být provedeno uložení veřejného rozhlasu.Dalším plánem je nová výstavba rodinných domků s kompletními sítěmi a rekonstrukce hlavní silnice v obci. Tradičně je pořádáno Pálení čarodějnic,Dětský den,Pálení žákovských,Vánoční setkání se seniory, Zpívání pod vánočním stromem,Vítání občánků. Byl uspořádán Den matek. Hlavní akcí pro rok 2002 je Den dušnických- 22.6. Pro rok 2003 oslava 777 let trvání obce Dušníky. Katastr obce Dušníky zaujímá rozlohu 427.9 ha. V obci je přihlášeno k trvalému pobytu 300 obyvatel. Řada spoluobčanů úspěšně podniká. Občané obce Dušníky vlastní kolem 100 osobních aut a 3 letadla.Téměř v každé domácnosti je mobilní telefon.Obec zaměstnává 3 veřejně prospěšné pracovníky .

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.