Hledat firmy v obci Duchcov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Duchcov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

LIDL Duchcov - Osecká 1525, Duchcov

STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV - nám. Republiky 202/9, Duchcov

FOR G, s.r.o. - Teplická 733/129, Duchcov

Historie obce Duchcov

Město Duchcov vzniklo zřejmě v místě starší trhové osady Hrabišín. Označení Duchcov může etymologicky souviset s toponymy Doksy, Doksany a naznačuje místo v bažinaté krajině. První zmínky o Duchcově pocházejí z kopiáře oseckého kláštera Codex damascus a vztahují se k roku 1240. Ve 14. století byl Duchcov poddanským městem obehnaným hradbami s trojíci bran. Ve městě se nacházel pův. románský kostelík sv. Jiří a klášter dominikánek, který v r. 1380 za morové epidemie připomíná rukopis duchcovského nekrologia. Od roku 1389 se v Duchcově vedla první městská kniha. Na přelomu 15. a 16. století se Duchcov stává sídelním městem majitelů panství Kaplířů ze Sulevic, v 16.století do Duchcova přicházejí Lobkovicové. Údajně sňatkem vdovy po posledním Lobkovicovi z duchcovské větve přechází město do majetku rodu Valdštejnů. Z nich si mimořádnou pozornost zaslouží Jan Bedřich pozdější pražský arcibiskup a barokní intelektuál, který opatřil město Duchcov řadou privilegií a pěstoval styky s duchovní elitou tehdejší Evropy . Ve městě tehdy působí nejméně osm řemeslných cechů, jsou zde dvě zbožná bratrstva a sdružení střelců. Příjmení duchcovských měšťanů ukazují, že Duchcov má v této době převážně německý charakter. R. 1763 je v blízkosti města otevřen první uhelný důl. Roku 1785 přichází na duchcovský zámek osvícenský vzdělanec Giacomo Casanova, tráví zde poslední roky života a svou tvorbou se zapisuje do evropských literárních dějin. V pol. 19.st. do města vstupuje industrializace, na předměstí vzniká cukrovar baronské rodiny Coudenhove, ve městě Eichlerova porcelánka, po prusko-rakouské válce do města postoupila železnice, která umožnila rychlý rozvoj těžby uhlí. Duchcov, který má v této době stále ještě takřka ryze německý ráz se začíná pomalu počešťovat především přílivem pracovních sil z vnitrozemí. Tato tendence má vzestupný ráz a vytváří z města jedno z nejvýznamnějších center českého života v Podkrušnohoří. Ovšem až do odsunu v roce 1945 tu přetrvává důležitá německá složka obyvatelstva. V poválečném období byla podoba Duchcovska ovlivněna nárůstem dobývání uhlí a likvidací řady okolních historických sídel. Zbořen byl barokní panský hospitál v zámecké zahradě. Růst průmyslu a drancování krajiny byla zbržděno až událostmi roku 1989.

MĚSTO Duchcov

nám. Republiky 20/5, Duchcov, 41901, Duchcov

Osoby

  • Mgr. Šimbera Zbyněk, starosta

Kontakty

1 části obce: