Hledat firmy v obci Dubňany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

BAŠTOVÁ OLGA - Nádražní 58, DubňanyFotografie u firmy

TETA DROGERIE Dubňany - Hodonínská 105, Dubňany

HANÁK SÍTOTISK s.r.o. - Nádražní 1695, Dubňany

Historie obce Dubňany celá historie

První historicky doloženou osadou na území dnešního města je farní osada Jarohněvice (1222). První písemná zpráva o vsi Dubňany je z roku 1349, kde se v listině připomíná, že Čeněk z Lipého prodal Dubňany spolu s Jarohněvicemi a Mokronosy Smilovi z Letovic. Název Dubňany je odvozen podle nejstarších zpráv od Dubových lesů v Doubravě, o čemž svědčí obecní pečeť z roku 1613, kterou zdobí dubová větev se třemi žaludy.

Vesnice Dubňany vznikla v místech dnešního kostela. Prvním zápisem v letopisech, který se týká velikosti obce pochází z roku 1620, kdy kronikář v místní kronice uvádí, že obec má 86 domů s 560 obyvateli. tento počet podle dochovaných zápisů se různě měnil, napž. v období třicetileté války (1618-1648) žilo ve 14 domech jen 90 obyvatel, naproti tomu v roce 1819 je již uváděno 323 domů s 1328 obyvateli. Ke skutečnému rozvoji však dochází po roce 1850, kdy v Dubňanech vzniká sklářský průmysl (Horní huť v roce 1868, Dolní huť 1875), a hlavně hornictví (doly Jiříkovsko, Antonie, Rudolf, Marie a Pomoc boží v šedesátých a sedmdesátých letech 19. stol.)

K největšímu rozvoji obce dochází s rozvojem hornické činnosti v letech 1950 - 1980. V roce 1960 je dokončeno sídliště Lignit, kdy se do obce stěhuje množství horníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Dnem 1.7.1964 se Dubňany stávají městem. V této době - v roce 1962 - dosahují Dubňany nejvyššího počtu obyvatel, a to 7 097.

Památky v Dubňanech:

- Římsko-katolický farní kostel, zasvěcený sv. Josefu, postavený v roce 1885. Presbyteriář kostela je z roku 1720.

- Budova římsko-katolické fary, postavená v r. 1859 vedle kostela.

- Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1797, stojící v parku na ulici Malá Strana.

- Socha sv. Vendelína z roku 1763, stojící v zahradě paní Křížové v ulici Hodonínská.

- Kamenný kříž z roku 1784, stojící při silnici poblíž benzinového čerpadla směrem na Kyjov.

- Kamenný kříž z doby před rokem 1786, stojící za městem při silnici směrem na Kyjov.

- Prastarý dub u Jarohněvského dvora, jehož stáří je odhadováno na asi 600 let.

V okolí Dubňan byly také odkryty archeologické památky, z nichž nejznámější a největší se nalézá asi 1,5km severovýchodně od místního nádraží (směrem ke Kyjovu). V září 1927 zde byly odkryty základy románského kostela, postaveného ve 13.stol., který později vyhořel. V nejbližším okolí byly nalezeny zbytky lidských koster.

V současné době ve městě trvale bydlí 6 550 občanů (údaj k 31.12.2006).

Demografické údaje