Hledat firmy v obci Držková
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Držková
Živé firmy - počet: 6, obec Držková

ADAM RADOVAN - Držková č. 163

ČERPACÍ STANICE DRŽKOVÁ - Držková

KAMENNÍ MUŽÍCI.CZ - Držková č. 181

MŠ Držková - Držková č. 106

OBEC Držková - Držková č. 106webFotografie u firmy

ZEROZ, spol. s r.o. - Držková č. 190

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Držková - Držková č. 106webFotografie u firmy

KAMENNÍ MUŽÍCI.CZ - Držková č. 181

MŠ Držková - Držková č. 106

Historie obce Držková celá historie

První zmínka o Držkové se objevuje v r. 1391 v Zemských deskách kraje olomouckého. V té době ještě existovaly Horní a Dolní Držková. Po roce 1466 se už zmiňuje jen jedna obec. Horní Držková zanikla pravděpodobně příčinou požáru. Podle pověsti se Horní Držková propadla do země. “ Na Německých bývala dědina aj s kostelem a tá sa celá do země propadla. Šak je tam každý rok na sv. Marka o poledni čut zvony břáňat...“ Další doklady o vsi jsou z let 1548, 1617, 1672, 1718, 1846, 1872, 1906. V těchto zápisech se název ale vyskytuje v podobě Drschtkowa, Drštková nebo Dršťková. Držková byla trvale součástí Lukovského panství, ležela na cestě spojující Lukov se Vsetínem. Koncem 18. století existovala v obci sklářská huť. Existence huti byla velmi krátká – pro nákladnost výroby cca po 5 letech zanikla.

Farní úřad byl vždy v Kašavě, kde byla samostatná fara už v roce 1480. Obyvatelé evangelického vyznání byli přifařeni do sousední Hošťálkové. Jejich děti navštěvovaly evangelickou školu tamtéž až do roku 1905, kdy byly přiškoleny do Držkové. Katolické děti navštěvovaly školu v Kašavě až do roku 1890, kdy byla v Držkové postavena dvojtřídní škola. V současnosti děti navštěvují školu v Kašavě. V roce 1930 žilo v obci 735 obyvatel československé národnosti, 634 uváděli náboženské vyznání katolické, 95 bylo vyznání evangelického, 1 bez vyznání, 5 bylo vyznání jiného anebo vyznání neuvedli. V obci bylo v tomto roce 134 domů. Držková bývala vyhlášeným střediskem výroby „dřevěniny“ – podomácku se tu vyráběly věci denní potřeby pro domácnost, práci v zemědělství atd. ve větší míře, než v okolních obcích. V letech 1848, 1851 a 1887 postihla Držkovou epidemie cholery. V roce 1927 vypukl tyfus. V roce 1844 procházela obcí cesta z Lukova do Hošťálkové, o kterou pečovala obec. ostatní cesty byly ve špatném stavu. V tomto roce nebyly v obci evidovány žádné průmyslové činnosti. Obec byla osvobozena 5. května 1945 jednotkami 1. čsl. armádního sboru, které do obce pronikly od Hrobic přes Kašavu. Příslušnost obce ve správním systému se až do správních reforem po 2. světové válce neměnila. Od roku 1850 až do roku 1949 patřila k soudnímu i politickému okresu Holešov. Od správních reforem v roce 1949 patřila Držková pod JNV Gottwaldov, od roku 1954 do roku 1960 byla podřízena ONV Gottwaldov-venkov (dnes Zlín). Jednotné zemědělské družstvo vzniklo v roce 1952. 8. října byl schválen přípravný výbor. Samotné družstvo bylo ustaveno 5. listopadu. V roce 1970 vzniklo spojené JZD Kašava-Držková, v roce 1978 se toto družstvo stalo součástí JZD Podhoran Lukov.

Na staré obecní pečeti, která se bohužel nedochovala byl znázorněn muž snažící se uchvátit jelena za parohy. Souvislost najdeme v dnešním erbu obce.

Místní názvy | Solisko, Lhoty, Drvisko, Ráztoky, Grúň, Kyčera, Močáry, Dolinky, Hupčena, Na skalách, Nivky, Pod Sýkornicú, Kolíčko, Májová, Nová cesta, na Výpustě, Štěprová, Hlobilovy paseky, Sýkornica, Bílý kopeček, Boří, Grapa, Hutě, Košařiska, Kotáry, Vančica, Bačú hrb, Na Lúčkách, Plánčí, Jaroňová, Kužélek aj. Názvy Solisko, Ráztoky, Grúň, Kyčera, Grapa, Košařiska, Kotáry mají souvislost se salašnictvím a karpatskou kulturou.

Místní příjmení | Flám, Krčma, Marušák, Šarman, Horsák, Červenka, Chudárek, Štefka, Gargulák, Hovadík, Minařík, Kovář, Malina, Nevola, Kratinoha, Talaš, Kolařík, Havlík, Javořík, Černoch, Češek, Kruťa, aj.

OBEC Držková

Držková č. 106, 76319, Kašava

Osoby

  • Ing. Chudárek Jan, starosta

Kontakty

1 části obce: